Program konferencji w PDF już dostępny!

Program konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w poniższym programie.
8.30 - 9.00
Rejestracja | Poranna kawa
9.00 - 9.10
Przywitanie uczestników konferencji
Witold Machlarz
Witold Machlarz
Prezes Stowarzyszenia PASE
Emma Oki
dr Emma Oki
Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS
9.10 - 9.50
Jowita Michalska
Digital University, SingularityU Warsaw Chapter
Kompetencje przyszłości
Zobacz abstrakt
Podczas wystąpienia omówię jakie kompetencje są kluczowe dla sukcesu młodych ludzi w przyszłości. Skoncentrujemy się na umiejętnościach cyfrowych, kreatywności, adaptowalności, zdolnościach interpersonalnych i rozwiązywaniu złożonych problemów. Będziemy analizować, jak zmienia się rynek pracy, w czym nas zastąpi sztuczna inteligencja i jak nauczyciele mogą pomóc uczniom rozwijać te umiejętności. Pokażę również co można zrobić i jak przygotować się do szybko zmieniającego się świata przyszłości, aby przygotować dzieci i młodzież na wyzwania zawodowe, które jeszcze przed nimi.
9.50 - 10.00
Przerwa kawowa
10.00 - 10.40
Mateusz Bogdanowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
How Computers and the Internet Can Tell You How Good Is Your Written English and How/What to Improve
Zobacz abstrakt
Typical school/university situation: Students write their essays, and their teachers check them, comment, and give feedback. It works, sometimes; oftentimes it doesn’t. Writing, as a standard part of any regular language examination, is largely detested by both learners and tutors. Still, the situation can be EASILY improved, indeed. What if the writers could get information on:
- how advanced their text is;
- how ‘readable’ it is;
- how formal/informal it is;
- what must and what just can be modified;
- what exact replacement options there are;
- how to beautify/ornament/boost the text;
and all that without the assistance of the teacher? How much more comfortable, fruitful, and stress-free would the written result be! How much easier and more effective would teachers’ feedback be!
The presentation has two aims: to present the practical applications of several (not that deeply) hidden options of Microsoft Word to help write better and to present two AI-based boosters of a written text. The knowledge of how to use the three tools makes students (and teachers) much more effective, clear, correct, advanced, and attractive writers in English.
In the presentation, you will be demonstrated how to check your text, how to improve it, and how to make it more/less formal or more British or American. You will find out how to make sure that the text is advanced enough and how easy or difficult it is to read. And all that without the computers writing the text FOR the students (which seems a modern phobia). The demonstrated tools do improve, teach, and assist creative writing, they DO NOT do the job themselves.
Come and check out how close you are to becoming a more natural and effective writer in English.

PS. The text above has been created by a human, checked, improved, modified, and polished by the aforementioned tools.
Gamifikacja (i gry) w nauczaniu języków. Korzyści, wyzwania, dobre praktyki
Zobacz abstrakt
Prezentacja poświęcona będzie innowacyjnemu podejściu do nauczania języka angielskiego za pomocą gamifikacji. Podczas prezentacji skupimy się na analizie, w jaki sposób elementy charakterystyczne gier, takie jak poziomy, nagrody i wyzwania, mogą stanowić skuteczną motywację dla uczniów do aktywnego uczestnictwa w procesie nauki języka angielskiego. Przedstawimy konkretne przypadki zastosowania gamifikacji w różnych kontekstach edukacyjnych oraz dokładnie omówimy korzyści płynące z tego podejścia, takie jak zwiększone zaangażowanie uczniów, lepsze utrwalenie materiału oraz rozwój umiejętności komunikacyjnych.
Szkoła powinna kojarzyć się z rozwojem
Zobacz abstrakt
Kluczowym pytaniem, jakie powinno się kojarzyć z edukacją jest sformułowanie PO CO? Co ma być efektem uczenia się. Jakim dorosłym winien stać się dzisiejszy uczeń. O jakich efektach swojej pracy powinien marzyć nauczyciel? Pytanie PO CO – to pytanie o rozwój. Szkoła powinna kojarzyć się z rozwojem. Ze zmianą. Z dorastaniem. Ze stawaniem się samodzielnym, odpowiedzialnym i sprawczym człowiekiem.
- szkoła jest po coś;
- po co jest szkoła?
- wyobrażenie „dostawa” vs. „rozwój”;
- rozwój ucznia: „zapamiętywać” vs. „stawać się”;
- rozwój kompetencyjny;
- 4K;
- absolwent.
10.40 - 11.00
Przerwa kawowa
11.00 - 11.40
Generowanie treści na zajęcia językowe z wykorzystaniem TWEE APP
Zobacz abstrakt
Zapraszam serdecznie na warsztat tworzenia treści na zajęcia za pomocą narzędzia opartego na sztucznej inteligencji: https://app.twee.com/. Na początku warsztatu zapoznamy się z możliwościami, jakie daje platforma, a następnie wspólnie się na nią zalogujemy i do wybranego tematu i poziomu wygenerujemy treści na zajęcia, obejmujące wszystkie sprawności językowe (słuchanie, mówienie, pisanie, gramatykę, czytanie i słownictwo). Warsztaty te mogą zainteresować zarówno osoby uczące zdalnie, jak i osobiście, nauczycieli osób dorosłych, jak i dzieci.
Żeby im się chciało, tak jak im się (czasem) nie chce
Zobacz abstrakt
Intuicja często wiedzie nas na manowce, kiedy chodzi o motywowanie uczniów do nauki. Podpowiada nam, że jeśli popchnę krzesło, to ono przesunie się w pożądane miejsce. I o ile w przypadku krzesła to prawda, o tyle człowiek ma dokładnie odwrotnie. Nalegasz, naciskasz, argumentujesz, chcąc jak najlepiej dla ucznia, a po drugiej stronie pojawia się coraz większy opór i niechęć. Brzmi znajomo? Zapraszam na sesję o tym, co trzeba wiedzieć o podstawie ludzkich reakcji w mózgu, aby zrozumieć dlaczego niektóre z naszych działań motywacyjnych przynoszą odwrotne efekty. I obiecuję, że zaraz po tym jak zrozumiesz, jak to się dzieje w uczniowskim mózgu, odnajdziesz odpowiedzi na pytanie: jak w niezwykle prosty i szybki sposób można to zacząć zmieniać?
Magdalena Ziółek-Wojnar
Uniwersytet Warszawski
dr Justyna Deczewska
Uniwersytet Warszawski
Co ma wspólnego nauczyciel 2.0 z linoskoczkiem? - czyli jak znaleźć balans pomiędzy nowoczesnym a tradycyjnym, efektywnym i efektownym na lekcji języka obcego
Zobacz abstrakt
Uczestnicy sesji dowiedzą się jak umiejętnie wykorzystywać AI w nauce języka obcego, jak nie zatracić się w gąszczu dostępnych narzędzi, jak sprawić, żeby lekcja była efektowna, ale i efektywna oraz jak czuć się bezpiecznie i komfortowo w pracy z AI.
Podczas warsztatów prowadzący przedstawią przykłady z własnej praktyki nauczycielskiej:
- w jaki sposób zintegrować grupę,
- jak nauczyć uczniów mądrze korzystać z nowych technologii,
- jak uniknąć nadużyć ze strony uczniów,
- jak umiejętnie połączyć tradycyjne sposoby pracy z nową rzeczywistością edukacyjną,
- jak trafić do pokolenia “Z”, będąc ciągle sobą 🙂.
Czasami nowe technologie nas zachwycają, czasami wprowadzają w zagubienie lub przerażenie. Są tym, co pragniemy ujarzmić i wykorzystywać własnych celów zawodowych. Zapraszamy na warsztat, w którym podzielimy się swoimi pomysłami i wymienimy z uczestnikami doświadczeniem.
11.40 - 12.00
Przerwa kawowa
12.00 - 12.40
Pozytywna psychologia edukacji: Nauczanie jako poszerzanie kanału podziwu dla piękna
Zobacz abstrakt
Podziw dla piękna jest jedną z sił psychicznych, która angażuje zarówno wymiar poznawczy, jak i emocjonalno-motywacyjny. Psycholodzy zidentyfikowali cztery kanały podziwu dla piękna: kontakt z naturą, sztuką, aktami moralnymi oraz… abstrakcyjnymi ideami. Stwierdzono silny związek podziwu dla piękna z dobrostanem i wzrostem jakości życia, dlatego warto wyodrębnić ten wymiar interakcji z uczniem i świadomie pomagać mu doświadczać piękna poprzez spojrzenie na świat z perspektywy języka. W trakcie spotkania poznamy psychologiczny model kształtowania podziwu dla piękna, jednocześnie określając rolę nauczyciela w tym procesie. Bohaterem drugiego planu będzie proces cyborgizacji i technologia jako zbiór narzędzi wspierających edukację w omawianym przez nas aspekcie.
dr Piotr Steinbrich
PWN, Cambridge University Press & Assessment
Friend or foe? Using ChatGPT in writing at the secondary level and above
Zobacz abstrakt
ChatGPT is growing more and more popular with students at all levels, mainly due to its ease of use and the quality of the output. An email, a blog entry or a discursive essay can be created at a snap of a finger without any effort on the side of the learner, usually exceeding their competence level or cognitive ability. Stigmatized as it is, the tool can be used effectively as a pedagogic tool to enhance student writing, increase their awareness of the process or to enlarge their lexicogrammatical stock. In this session I will demonstrate some practical implications of using ChatGPT in the classroom context.
PWN An official partnership in Poland with Cambridge University Press & Assessment
12.40 - 13.40
Przerwa lunchowa
13.40 - 14.20
Practical ideas on using modern technology during lessons
Zobacz abstrakt
It goes without saying that technology has started to play a vital role in education. Not only does it make the learning process more attractive, it can also help teachers save precious time in preparing their lessons. During my session I will present practical examples on how teachers can use modern technology during lessons with teenagers and adults. I always focus on the ready to implement ideas so that each participant can make the best use of them in their classrooms. Sharing is caring so I hope to see you there!
Komunikacja z uczniem w obliczu sztucznej inteligencji i social mediów
Zobacz abstrakt
Spotkanie ma na celu przedstawienie sposobów na efektywną komunikację między pokoleniem X a pokoleniem Z, zarówno offline, jak i online. Dzięki tematom poruszonym podczas spotkania, uczestnicy będą mieli szansę poznać praktyczne strategie i narzędzia przydatne w kontekście komunikacji międzypokoleniowej w obliczu social mediów i sztucznej inteligencji.

Ramowy plan spotkania:

1. Postrzeganie świata przez pokolenie Z
2. Bariery w komunikacji międzypokoleniowej
3. Wpływ social mediów i sztucznej inteligencji na komunikację międzypokoleniową
4. Różnice w systemach wartości i doświadczeniach pokolenia X i Z
5. Przestrzeń i skupienie w komunikacji
6. Strategie komunikacji online
7. Dyskusja uczestników spotkania
Klaudia Chalczyńska-Cieślak
Uniwersytet Warszawski
Modyfikacja treści podręcznikowych z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji
Zobacz abstrakt
Sztuczna inteligencja szturmem wdarła się w wiele aspektów życia – jednym z nich jest oczywiście edukacja. Głównym celem sesji warsztatowej jest wskazanie uczestnikom kierunków działań – jak wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji (w tym chat-GPT) do modyfikacji i rozszerzania treści podręcznikowych. Uczestnicy sesji dowiedzą się, jakich haseł używać w chacie-GPT, by sprawnie modyfikować zadania. Na tapet weźmiemy zadania rozwijające różne sprawności:
a) czytanie,
b) słuchanie,
c) mówienie,
d) pisanie oraz ćwiczenia utrwalające struktury gramatyczne.
Jakich komend użyć, by zmodyfikować ćwiczenia podręcznikowe? Czy każde ćwiczenie da się zmienić? Jak zaangażować uczniów do modyfikacji ćwiczeń? Na te i inne pytania odpowiem w trakcie sesji.
14.20 - 14.40
Przerwa kawowa
14.40 - 15.20
Elżbieta Gajek
Uniwersytet Warszawski
AI w klasie językowej i wokół niej
Zobacz abstrakt
Sztuczna inteligencja (AI) przyciąga uwagę nauczycieli. Z jednej strony budzi zainteresowanie, z drugiej strony niepokój. Krótki przegląd historii rozwoju AI w głównych kierunkach zapewni szersze spojrzenie na możliwości jej zastosowania w klasie językowej. Następnie pokazane zostaną przykłady zastosowania wybranych narzędzi AI w pracy ucznia i nauczyciela języka angielskiego, strategie korzystania z nich oraz możliwości modyfikacji technik pracy dydaktycznej. 
Stosowanie nowych narzędzi wymaga refleksji etycznej nad ich stosowaniem, świadomości zalet i zagrożeń – prawdziwych i wyimaginowanych, znajomości dokumentów międzynarodowych. 
Sztuka konwersacji - z, o i dzięki AI
Zobacz abstrakt
Jak pisać komendy by efektywnie wykorzystać sztuczną inteligencję? Czy model językowy zastąpi mnie jako nauczyciela? Czego czat za mnie NIE zrobi? W jaki sposób z pomocą AI przygotuję angażujące zajęcia językowe?
Na wszystkie powyższe pytania odpowiem podczas sesji, pokażę konkretne i praktyczne pomysły na tworzenie prawdziwie wyjątkowych zajęć językowych ze szczególnym uwzględnieniem zadań konwersacyjnych.
Ku biegłości językowej: wykorzystanie sztucznej inteligencji w uczeniu się i nauczaniu języka obcego
Zobacz abstrakt
Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał, który znacząco może poprawić jakość nauczania i uczenia się języków obcych. Przykładami jej wykorzystania w procesie transformacji edukacji może być min.: personalizacja nauczania, tworzenie materiałów, automatyczne ocenianie, czy też szybka informacja zwrotna.

Należy pamiętać jednak, że chociaż sztuczna inteligencja może oferować te innowacyjne rozwiązania, podmiotowość relacji: nauczyciel - uczeń i interakcja pozostają kluczowe dla powodzenia edukacji. Sztuczną inteligencję należy postrzegać jako narzędzie, które uzupełnia i wzmacnia rolę nauczycieli, umożliwiając im zapewnianie bardziej dostosowanych, skutecznych i angażujących doświadczeń edukacyjnych.

Podczas sesji prowadzący zaprezentuje praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji zarówno z perspektywy nauczyciela, jak i przy samodzielnym doskonaleniu umiejętności językowych ucznia.
15.20 - 15.30
Przerwa kawowa
15.30 - 16.10
Marcin Stanowski
IATEFL Poland
AI and Media Literacy: Navigating the Digital Landscape
Zobacz abstrakt
In an era where information flows ceaselessly through digital channels, the fusion of AI and media literacy has never been more crucial. I will explore how AI technologies are reshaping the media landscape, both positively and perilously, and how media literacy education is evolving to empower individuals in the digital age, or not at all…
Hopefully, we will discover how AI algorithms impact content creation, curation, and dissemination, influencing what we see, hear and believe.
Will we gain insights into the ethical implications of AI-driven content manipulation?
Will we discover the vital role media literacy plays in discerning fact from fiction?
Join me for AI and Media Literacy: Navigating the Digital Landscape to stay informed and empowered or bitter and disillusioned in our rapidly evolving media ecosystem…
O ważności relacji, czyli kilka słów o neurobiologii interpersonalnej
Zobacz abstrakt
Neurobiologia interpersonalna jest interdyscyplinarna i korzysta z: antropologii, biologii, psychopatologii rozwojowej, lingwistyki, informatyki, matematyki, teorii systemów, psychologii, socjologii, neuronauki czy fizyki. Korzystanie z różnych podejść ma pomóc w lepszym zrozumieniu ludzkiego doświadczenia. Oprócz integracji wielu nauk mówi się tutaj również o integracji człowieka – np. jak połączyć logikę z ciałem, ciało z emocjami, emocje z ciałem. Jak pomimo poczucia swojej inności jestem w stanie połączyć się z innymi poprzez empatyczną komunikację. W sensie mózgu integracja ta oznacza, że różne jego obszary i ich funkcje są połączone poprzez połączenia synaptyczne. Pełne wykorzystanie wszystkich połączeń powoduje to, że pojawia się wgląd, empatia, intuicja, moralność. Badania psychologiczne i biologiczne pokazują, że wspierające relacje (tzw. zdrowe więzi/przywiązanie) zmieniają architekturę naszego mózgu. W czasie sesji dowiesz się o tym jak budować dobre relacje oparte na zaufaniu , które mogę być jedynym remedium na przeżyte wcześniej traumy.
Sztuczna inteligencja to nie tylko ChatGPT - praktyczne rozwiązania do wykorzystania na Twojej lekcji
Zobacz abstrakt
Sztuczna inteligencja będzie miała wpływ na wszystkie obszary przyszłego życia, w tym także na szkołę. Podczas mojej sesji pokażę Ci kilka praktycznych rozwiązań, jakie oferuje nowa technologia i które pozwolą Ci zainspirować Twoich uczniów. Cyfryzacja w połączeniu ze sztuczną inteligencją poszerza repertuar szkolnego pola działania dla wszystkich poziomów edukacyjnych. Nie chodzi mi jednak tylko o ChatGPT i wykorzystanie systemów komputerowych, ale o cały temat sztucznej inteligencji w szkołach i na lekcjach. Chatbot ChatGPT jest dziś na ustach wszystkich i wydaje się, że wywraca do góry nogami nasz system edukacji (po raz kolejny?). Istnieje jednak wiele innych narzędzi, które wykorzystują sztuczną inteligencję. Warto więc poznać alternatywne rozwiązania, które pozwalają uczniom wykonywać określone zadania. Pamiętaj: to, co nagle pojawiło się bardzo nieoczekiwanie i czego próbowało tylko kilka osób w sektorze edukacyjnym, wkrótce może stać się standardem w szkołach. Dlaczego więc nie pozwolić sztucznej inteligencji wspierać Ciebie i Twojego ucznia?
Jesteś gotowa/gotowy odkrywać ze mną zakamarki AI?
16.10 - 16.20
Przerwa kawowa
16.20 - 17.00
Sztuczna inteligencja i prawdziwa edukacja: jak (nie) korzystać z AI podczas nauki języka
obcego
Zobacz abstrakt
Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w edukacji wywołuje wśród nauczycieli pełen zakres emocji – z jednej strony widzimy entuzjazm wynikający z nowych możliwości, a z drugiej – odczuwamy obawę związaną z utratą pracy lub koniecznością wprowadzenia zmian, do których nie zawsze czujemy się przekonani. Emocje te potęgowane są przez opisywanie wpływu sztucznej inteligencji na nasze życie za pomocą słów takich jak: rewolucyjny, nieodwracalny czy nieuchronny. W naszej sesji przyjrzymy się, w jaki sposób wykorzystać potencjał AI nie tylko w nauczaniu języka obcego, ale także w edukacji, której nadrzędnym celem jest rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny każdego ucznia. Jesteśmy przekonani, że skuteczne wykorzystanie jakichkolwiek kompetencji zaczyna się od świadomości, kiedy z nich korzystać, a kiedy nie korzystać. Dlatego też przedstawimy nie tylko sposoby na zastosowanie nowych rozwiązań w klasie, ale pokażemy też, jak wykorzystać czas zaoszczędzony dzięki AI na inne działania. Na zakończenie sesji opowiemy o miejscu i roli nauczyciela w edukacji wspieranej przez AI (spoiler: będą to dobre wiadomości).

I jeszcze jedno – ten abstrakt nie został napisany przez AI 😉
17.00 - 17.15
Zakończenie konferencji
© 2023 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram