Kapelusze Lektora PASEKapelusze Lektora PASE

XIV edycja konferencji metodyczno-rozwojowej

XIV edycja konferencji metodyczno-rozwojowej

Kup dostęp do nagrańKup dostęp do nagrań

10.10.2020 r. | ON-PASE-LINE

10.10.2020 r. | ON-PASE-LINE

Kup dostęp do nagrańKup dostęp do nagrań

O konferencji

Doświadczenie ostatnich miesięcy pokazało, że konieczność nabywania i wykorzystywania nowych kompetencji, metod oraz narzędzi w kształceniu językowym nie zawsze jest działaniem długoterminowym, gdyż niespodziewane zdarzenia, takie jak pandemia COVID-19, mogą wymusić na nauczycielu konieczność natychmiastowej adaptacji do nowych warunków dydaktycznych.

Mimo iż, Kapelusze Lektora odbędą się 10 października, ich program będzie próbą znalezienia sposobów na połączenie kompetencji i wiedzy nauczycieli oraz oferty edukacyjnej partnerów wydarzenia w zakresie nauczania języków obcych w formie stacjonarnej, online oraz hybrydowej.

Podczas tej, XIV już edycji, konferencji Kapeluszy Lektora wyjątkowe znaczenie ma odwołanie się do opracowanej przez Edwarda de Bono koncepcji 6 kapeluszy kreatywnego myślenia i efektywnego działania. Elementy tej teorii: kontrolowanie procesu, zarządzanie emocjami, ocena ryzyka i zagrożeń, jak również korzyści i szans, bazowanie na faktach oraz wykorzystywanie pomysłów i własnej kreatywności to umiejętności, które będą od września nieodzowną częścią pracy nauczyciela i lektora języków obcych, niezależnie w jakiej formule będzie prowadzona edukacja.

Kiedy i gdzie?

10 października 2020 r. w świecie ON-PASE-LINE

Jesteś nauczycielem XXI wieku i chcesz...

 • rozwijać kreatywność swoich uczniów
 • podnieść swoje kompetencje bez wychodzenia z domu
 • wzmocnić umiejętność krytycznego myślenia
 • zadbać o efektywną komunikację i współpracę 
 • wspierać swoich uczniów w korzystaniu z nowych mediów dydaktycznych 
 • zadbać o swój dobrostan i rozwój zawodowy 
 • odnaleźć się w gąszczu materiałów i informacji online
 • motywować, oceniać oraz uczyć w nowoczesny i wartościowy sposób
 • skutecznie zarządzać klasą – stacjonarną i wirtualną

To konferencja dla Ciebie.

Zapraszamy

 • nauczycieli wszystkich języków obcych pracujących w szkołach publicznych i prywatnych
 • lektorów i metodyków związanych ze szkołami językowymi
 • studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela języka obcego,
 • entuzjastów rozwoju osobistego, którzy chcą doskonalić nie tylko swoje życie zawodowe,
 • wszystkich miłośników edukacji językowej w każdym jej wymiarze!

Poznaj doskonałych mówców

Podczas konferencji Kapelusze Lektora PASE 2020 wystąpią między innymi:

Program konferencji

PONIŻEJ PREZENTUJEMY SESJE, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ NA ŻYWO 10 PAŹDZIERNIKA

(kolorem w prawym górnym rogu oznaczono kolor wirtualnego pokoju, w którym odbędzie się sesja)

9:00 - 9:45
Silvana Richardson

Silvana Richardson

Cambridge University Press & Cambridge Assessment English

Together we thrive: How to build supportive teacher learning communities

Over the last few months, teachers have achieved extraordinary things, but not without a cost. The disruption caused by school closures put them under extreme pressure, increased their workload and adversely affected their wellbeing. And the herculean effort is nowhere near over yet, as transitioning into different classroom environments and configurations poses fresh new challenges for already stressed and exhausted teachers, requiring them to tap into almost depleted funds of resilience, flexibility and adaptability.

Supporting teachers and their learning during and beyond the upcoming transition will be crucial, and bringing teachers together to learn from and with each other in supportive and compassionate learning communities is a key priority for educational leaders. As well as having the potential for being powerhouses of creative strategies and time-saving, practical solutions leading to more confident and improved practice, these communities can act as a place of connection and joy, a professional home for tired teachers where they can find their much-needed stamina and inspiration in times of transition. In this talk I will offer practical suggestions for CPD leaders and teacher educators for creating and maintaining supportive teacher learning communities.

Cambridge University Press & Cambridge Assessment English
10.00 - 10:45

Kompetencje społeczno-emocjonalne jako motywy w kształceniu językowym

Niezwykle ważne w kształceniu językowym są kompetencje społeczno-emocjonalne. Język służy do porozumiewania się, dzięki mowie nie tylko zdobywamy wiedzę, ale także poznajemy dorobek kulturowy, zwyczaje społeczne, historię danego kraju. Jeśli doceniamy przeżycia emocjonalne podczas poznawania i uczenia się języka, jeśli znamy rolę motywacji, jej prawidłowości w procesie uczenia się i jako nauczyciele będziemy to wykorzystywać, to zaangażowanie uczniów, pozytywny stan emocjonalny, przeżywanie – radość z poznawania będzie skutkować znajomością języka. Taka radość jest jednocześnie motywem do uczenia się i skutecznego porozumiewania się z innymi.

Błąd – nieodłączny towarzysz procesu edukacyjnego. Jak przekuć porażkę w sukces?

W swoim wystąpieniu chciałabym pokazać Ci jaką ważną rolę w procesie edukacyjnym odgrywa popełnianie błędów i zachęcić nie do demonizowania ich, ale do doceniania roli jaką odgrywają w procesie edukacyjnym. Porozmawiamy także o tym dlaczego rodzice naszych uczniów robią wszystko, aby uchronić swoje dziecko przed porażką i czy mają rację. Do zobaczenia!

Dobre Insygnia Przyszłości to podstawa!

Jak jednocześnie dbać o rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych i kształcenia językowego? Czy to w ogóle możliwe?

Co to są insygnia Przyszłości i? Czy rzeczywiście myślenie krytyczne, kreatywne i komunikacja inter- i intrapersonalna są tak istotne?

Młody człowiek musi zostać nauczony trzech fundamentalnych umiejętności: uczenia się – dzięki temu nauczy się wszystkiego, tego, co mu będzie potrzebne kiedykolwiek i gdziekolwiek, od krzesania ognia po pilotowanie statkiem kosmicznym, myślenia – jest podstawa ludzkiego funkcjonowania, umożliwiająca odnalezienie się w świecie, i jej fundamentalne części to myślenie krytyczne – badające rzetelność wszystkiego – i myślenie kreatywne – wychodzące poza schemat i dostrzegające wielość rozwiązań (vide koncepcja R. DiYanniego), komunikacji – interpersonalnej, czyli rozumienia siebie samego, swoich emocji, swoich mocniejszych i słabszych stron, oraz interpersonalnej, czyli funkcjonowania w świecie relacji mikro makro. W swoim wystąpieniu opierając się na źródłach naukowych i wynikach badań udowodnię, że rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych i kształcenia językowego są jak najbardziej kompatybilne i spójne i mogą rozwijać się paralelnie. Opowiem o ważności rozwoju zarówno kompetencji miękkich, które są najtwardszymi z kompetencji i kształcenia językowego, tak niezbędnego do funkcjonowania w dzisiejszym, tak zmiennym świecie. W końcu panta rhei!

Zapraszam na swoje wystąpienie. Jeżeli lubujecie się Państwo w rzeczowych wystąpieniach okraszonych metaforami, odniesieniami do wielu źródeł kultury i elementami storytelleingu, to jestem przekonany, że będziecie ukontentowani 😉

Interakcja na lekcji języka obcego w perspektywie neurolingwistycznej

Badania nad komunikacją ustną w języku obcym pozwoliły na wyodrębnienie czynników sprzyjających rozwijaniu sprawności mówienia. Jednym z nich  jest interakcja w klasie języka obcego. Jakie są zatem warunki, aby interakcję móc uznać za skuteczną? Jakie miejsce zajmuje interakcja w porównaniu z językiem nauczyciela zaadaptowanym do potrzeb uczniów ? Jak wygląda interakcja z punktu widzenia ucznia oraz w stosunku do narzuconego na lekcji zadania?

Podczas mojego wystąpienia pokażę, w jaki sposób sprawić, aby interakcja była nieodłącznym elementem naszych zajęć, wykorzystując do tego celu najnowsze osiągnięcia z zakresu neurolingwistyki. Zaproponuję gamę ćwiczeń gotowych do zastosowania na Państwa zajęciach, które pozwolą skuteczne rozwijać komunikację ustną na lekcji języka obcego.

11:00 - 11:45

Jesteś ważniejszy niż myślisz

Każdy z nas słyszał zdanie – “słowa mają moc”. Jednak czy nie jest to kolejna oczywista oczywistość, która zostaje tylko pustym frazesem? Czy, aby na pewno mamy świadomość jak bardzo możemy wpłynąć na drugiego człowieka, tylko swoją postawą?

Podczas przemówienia Łukasza Krasonia na własnej skórze przekonany się, że osobą mogącą zmienić czyjeś życie, możemy stać się my sami! Bo bycie autorytetem nie jest zarezerwowane tylko dla gwiazd z pierwszych stron gazet, czy prezesów wielkich firm. Uważny i odpowiedzialny za swoje słowa człowiek staje się nauczycielem i przewodnikiem dla wszystkich otaczających go ludzi.

Pro publico bono

Recently the public opinion has been electrified by the news that Latin might be made obligatory.  English teachers might think: it does not concern us, why should we be involved in the discussion about it at all.   As a devoted English teacher with experience with different age groups and levels I find Latin adages supplemented with the culture of Ancient Rome and Greece extremely useful for teaching English to both young and adult learners.
This session will look into available sources of mind-boggling material in English and a few practical tasks that enable students to develop their linguistic and thinking skills. I can assure that the additional Latin element will be offered pro publico bono.

Karolina Maliszewska

Karolina Maliszewska

Oxford University Press

Introducing STE(A)M into ELT Classroom

During my session I am going to talk about the concept of STE(A)M in education: how practices such as design or visual thinking, problem solving, generating questions, sharing, engaging with interdisciplinary projects using various traditional and digital tools can empower our teaching, but first of all, students’ learning. This 45-minute talk will be based on practical ideas tested in the ELT classroom and experience gained from teaching learners aged 10-17.

Tradycyjnie czy zdalnie, czyli horses for courses?

Czy nauczanie zdalne jest mniej efektywne od tradycyjnego? Moja odpowiedź brzmi „zdecydowanie nie”. Od 10 lat wykorzystuję systematycznie w mojej pracy elementy blended learning, a od marca br., podobnie jak wielu nauczycieli języków obcych, prowadzę wszystkie moje kursy e-learningowo – w czym pomagają mi również moje doświadczenia zdobyte na studiach niedawno odbytych w trybie zdalnym.

Wiele zależy, między innymi, od tego czy potrafimy wykorzystać kryjące się w e-learningu możliwości (ang. affordances). W czasie mojej sesji, na przykładzie opracowanego przeze mnie uniwersyteckiego kursu języka angielskiego dla studentów informatyki, chcę podzielić się moimi doświadczeniami – przede wszystkim tym, jak wykorzystuję to, co Steve Wheeler (2019) nazwał „uczeniem się społecznościowym” (social learning) i dzięki czemu mogę pozytywnie wpływać na motywację i zaangażowanie moich studentów.

12.00 - 12.45

O odporności słów kilka

– A może to jest taka nasza nowa normalność? Zapytał.
– Co Ty mówisz!? To na pewno nie jest normalność. Rzeczywistość, która jest niestabilna, pełna wydarzeń, które mogą nas zaskoczyć, powalić, przeżuć i wypluć ledwo żywych. Nie! Z pewnością to nie świat, w którym ja funkcjonuję. A gdyby jednak to był ten świat, to z moich znajomych tylko Eryk to ogranie. Odziedziczył tę – jak jej tam – „twardość” po dziadkach. Tego się nie nauczy, to się ma i kropka!
– Jeżeli masz ochotę, to posłuchaj o tej „twardości” bo może tu wcale nie chodzi o dziadków 😊

Monika Rudnicka

Monika Rudnicka

Early Stage

Od relacji do motywacji i satysfakcji

Podczas spotkania poznasz praktyczne narzędzia, których celem jest budowanie oraz wzmacnianie relacji między uczniami i nauczycielem. Dzięki nim uczniowie chętniej, z większą przyjemnością oraz efektywnością będą doskonalić swoje umiejętności językowe.

COOLturalna lekcja, czyli jak zainteresować uczniów kulturą innych krajów podczas lekcji języka obcego.

Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej oraz kształcenie uczniów cudzoziemskich

Celem prezentacji jest dostarczenie praktycznych przykładów rozwijania kompetencji interkulturowych podczas lekcji języka obcego. Autorka poda definicję kompetencji międzykulturowych oraz przedstawi korzyści płynące z wykorzystania materiałów kulturoznawczych do budowania wrażliwości kulturowej uczniów i uczennic. Zostaną podane przykłady działań dydaktycznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych oraz podkreślona ich rola w procesie wzmacniania motywacji do nauki języka obcego. Autorka przedstawi również możliwości wykorzystania tekstów w języku nauczanym, a prezentującym kulturę obecnych w klasie uczniów obcojęzycznych, jako narzędzie kształtowania postawy otwartości i wrażliwości na obecność obcokrajowców w grupie. Zostaną zaprezentowane użyteczne rozwiązania mające na celu akwizycję jeżyka obcego z jednoczesnym wykorzystaniem go jako „lingua franca” budującego pomost pomiędzy uczniami w klasie.

Turkusowe organizacje z uwzględnieniem turkusowych szkół

Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie słuchaczom nowych idei związanych z organizowaniem pracy zespołowej. Na gruncie filozoficznym są one znane od czterech tysięcy lat i można je streścić słowami: “ludzie wolni i szczęśliwi pracują lepiej”. Jednak stosunkowo od niedawna (kilkadziesiąt lat) nabierają praktycznego wymiaru w tym sensie, że pojawia się coraz więcej organizacji, a w tym i firm, które potrafią je wdrożyć i dzięki temu osiągnąć spektakularne sukcesy. Ostatnio opisał je w bardzo przekonywujący sposób Frederic Laloux i nazwał organizacjami turkusowymi, a ja w ciągu ostatnich czterech spotykam bardzo wiele takich firm wśród moich słuchaczy. Na podstawie ich wypowiedzi szacuję, że jest ich w Polsce pewnie dobrze ponad tysiąc, choć – być może – wiele z nich jeszcze nie wie, że mówią „turkusową prozą”. Dość pokaźną grupę turkusowych organizacji stanowią też szkoły. Również w Polsce.

13:00 - 13:45
John Mc Neill

John Mc Neill

Cambridge University Press & Cambridge Assessment English

Learning materials yesterday, today and tomorrow

In keeping with the theme of this event Foreign language teacher yesterday, today and tomorrow, this session will look at learning materials of yesterday, today and tomorrow.

2020 has impacted us all; the situation has tested and challenged the very process of teaching and learning and the adaptability of materials. We will outline several broad approaches that were taken to support learning during school closures and we will identify which description best matches our individual experience.

We will look specifically at learning materials at B2 and C1 level and highlight which features made these more or less friendly to use in various situations. Which changes to our approach produced positive outcomes, what will we incorporate into classroom teaching for tomorrow, and what will some of us run a mile from?

Looking into 2021 I will give you a glimpse of how online assessment will integrate into learning to help students practice for Cambridge qualifications.

Uczeń ma tę MOC czyli jak oddać przestrzeń uczniom na lekcji

Nie masz pomysłu na swoje lekcje? Szukasz inspiracji? Nie wiesz jakich narzędzi i materiałów dydaktycznych użyć? Nie masz pojęcia jak podejść do ucznia i jak pokazać mu, że jest ważny?

Zapraszam Cię na moje wystąpienie, a znajdziesz nie tylko masę nowych inspiracji, a do swojego narzędziownika zabierzesz ze sobą masę nowych metod i narzędzi dydaktycznych, ale będziesz mieć również możliwość wymiany doświadczeń i podzielenia się swoimi refleksjami. Dzięki naszemu spotkaniu Twoje zajęcia języka obcego staną się bardziej efektywne i efektowne, nabierzesz nowej energii, siły i mocy, aby zacząć ten nowy rok z przytupem.

W swoim wystąpieniu opowiem o tym, jak ważna jest .rola nauczyciela w procesie uczenia (się). Przedstawię argumenty, dlaczego nauczyciel pracujący nadal frontalnie i ex cathedra to już przeszłość i dlaczego pora, abyśmy wyszli z tej roli, a weszli w rolę nauczyciela- tutora- mentora- coacha, który wraz z uczniami współkreuje proces uczenia (się), oddaje im przestrzeń i jest towarzyszem tej pięknej drogi, jaką jest nabywanie nowej wiedzy, umiejętności i poznanie samego siebie. Nauczyciel- współkreator ufa swoim uczniom i wie, że nie może sam dźwigać odpowiedzialności za ich proces uczenia się. Bo to właśnie ICH proces uczenia się.

Podczas wystąpieniu krok po kroku pokażę, jak kluczowe znaczenie w procesie uczenia (się) ma partycypacja, współdziałanie i współpraca na lekcji oraz jak powinna funkcjonować prawdziwa praca zespołowa i projektowa na lekcji języka obcego. Podczas swojego wystąpienia wraz z uczestnikami przyjrzę się metodom i formom pracy, które znacznie zmieniają podejście do uczniów,  kładą duży nacisk na indywidualizację i podmiotowe podejście do procesu przyswajania wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Uzmysłowię również uczestnikom szkolenia rolę materiałów dydaktycznych, które stosują podczas swoich zajęć. Opierając się na swoim doświadczeniu i doświadczeniach ekspertów- praktyków podam im wskazówki, jak tworzyć innowacyjne i autentyczne  materiały dydaktyczne do nauki języków obcych zarówno tych w wersji cyfrowej, jak i analogowej (gry, fiszki, memory, koło fortuny, karty pracy, puzzle itp.), a przede wszystkim jak zaangażować w ten proces swoich uczniów, co zwiększy ich autonomię, powoli na rozwinięcie skrzydeł, talentów, a tym samym możliwość o współdecydowania o formach i metodach pracy na lekcji.

Dzięki mojemu szkoleniu dowiecie się, jak być w stanie flow oraz nie stracić zapału i entuzjazmu do pracy. Pracy, która może być piękną podróżą, jak tylko zechcemy ją taką uczynić. Zapraszam serdecznie!

Ich troje, czyli lektor, dziecko i… rodzic na lekcji online.

Kiedy w marcu z dnia na dzień nauczyciele zostali zmuszeni do podjęcia pracy online, do czynników stresogennych związanych ze sprzętem i technologią doszedł jeszcze jeden: rodzice obecni na lekcji. Wielu z nas czuje się, jakby permanentnie prowadziło lekcję pokazową. Nie zawsze czujemy, że rodzic jest po naszej stronie, a często mamy wiele uwag do tego, jaką postawę przyjmuje i jak zachowuje się w trakcie zajęć. W trakcie sesji przyjrzymy się różnym typom rodzica na lekcji zdalnej, i zastanowimy się jak budować tę trójstronną relację, wykorzystać zaangażowanie mamy czy taty, i jak wyeliminować szkodliwe dla przebiegu lekcji interakcje dla dobra  naszych najmłodszych uczniów.

Niesamowite przygody (nauczycielskiego) głosu

Niezwykła sesja Dagmary Łaty – tym razem nie o nauce języków, ale o pielęgnacji naszych strun głosowych!

Głos jest najważniejszym narzędziem nauczyciela. Każda nienaturalna sytuacja taka jak krzyk, szept, mówienie pod wpływem stresu, niewyleczone przeziębienie, suchość w jamie ustnej skutkuje obciążeniem aparatu głosowego, zmęczeniem, chwilową utratą głosu, a w skrajnych przypadkach guzkami na strunach i nieprzyjemnym zabiegiem chirurgicznym. Jakie kroki zapobiegawcze możesz podjąć, aby móc polegać na swoim głosie w ciągu całej kariery nauczycielskiej? Jak powinnaś/powinieneś wspierać głos, gdy pojawiają się pierwsze ostrzeżenia? Dołącz do moich warsztatów online i poznaj skuteczne rozwiązania, które wdrażam od wielu lat. Uwaga – przygotuj się na robienie ćwiczeń na żywo!

14.00 - 14.45
Greg Wagstaff

Greg Wagstaff

Cambridge University Press & Cambridge Assessment English

Developing thinking skills in primary learners

Developing life competencies is something that can happen alongside language learning, and often we can focus on more than one competency at a time. In this talk, we’ll look at how creative thinking and critical thinking can complement each other and provide an ideal background for learning English. Teachers will go away with plenty of practical ideas for their classes.

Lekcja to nie gotowy szablon – czyli jak niestandardowo zorganizować lekcję języka obcego

O tym, w jaki sposób przebiegać będzie nasza lekcja decyduje wiele czynników. Jedno jest pewne – nawet jeżeli sobie ją dokładnie zaplanujemy, to i tak pojawi się wiele okoliczności, które spowodują, że konieczne będzie odejście od zaplanowanego scenariusza. Nie ma bowiem “gotowca”, pod który podłożymy naszą lekcję. Współczesny nauczyciel powinien być przygotowany na wprowadzenie niestandardowych rozwiązań, które nie tylko nie zakłócą lekcji, ale raczej ją urozmaicą, zespolą i nadadzą jej wyjątkowego charakteru.
Podczas mojej sesji podam Państwu kilka praktycznych pomysłów jak to zrobić.
Pokażę rozwiązania jak praktycznie zaangażować ucznia w bieg lekcji wspierając przy tym jego indywidualność i autonomię.
Tu mowa będzie o sprawdzonych metodach i formach pracy na lekcji, niebagatelnej roli i mocy “powtórek” oraz nowinkach technologicznych (VR, kodowanie, aplikacje i generatory).
Jeżeli macie Państwo ochotę na spotkanie z pasjonatką PRAKTYCZNEGO podejścia do uczenia oraz fanem AUTONOMII ucznia i nauczyciela do zapraszam na moją sesję.

Teamsy na sterydach, czyli odkryj dalsze możliwości “Zespołów”

Większość szkół pracuje w trybie stacjonarnym, ale co bardziej zapobiegliwi dyrektorzy wprowadzają w swoich placówkach ujednolicone platformy edukacyjne. Jedną z nich jest znane wielu nauczycielom Microsoft Teams. Z możliwości tej platformy możemy korzystać w trybie całkowitego “lockdownu”, w razie przejścia na kwarantannę pojedynczych klas, ale także w regularnej nauce w trybie stacjonarnym. To szkolenie jest skierowane do nauczycieli, którzy znają już podstawowe funkcje platformy i czują potrzebę przejścia na kolejny poziom. W trakcie szkolenia omówione zostaną zaawansowane możliwości i praktyczne rozwiązania związane z klasowym notesem (zeszytem), zadawaniem zadań i przeprowadzania testów, a także nowe możliwości oferowane w trybie Spotkań (wideoczatu na żywo).

Some teachers are more equal than others – Polish teachers of English in private language schools

The dramatic change of the role of English in Poland since the fall of Communism has been unprecedented and brought an increased demand for English language teachers in its wake. It is estimated that around 80% of all English language teachers worldwide are non-native speakers, with this percentage certainly being higher for Poland. Unfortunately, a vast amount of research shows that non-native speaker teachers are oftentimes treated as deficient versions of their native-speaking counterparts. Such discrimination persists despite the fact that non-native speaker teachers have been proved to be just as effective as native speaker ones. This presentation will report on some of the more interesting results from a mixed-methods study conducted to provide insight into the situation of Polish teachers of English on the foreign language teaching market in Poland. It will also embark on attempting to initiate a debate concerning the quality and future of the English language teaching in Poland.

15:00 - 15:50
Willow Barnosky

Willow Barnosky

Ambasada USA

Creative Communicative Language Teaching in the Time of COVID-19

Language teachers know how important interaction and collaboration are for the language learning process. However, in socially-distanced classrooms and virtual classes, it is a challenge to provide a communicative classroom environment for our students. When health and safety concerns are foremost in our minds, how can we focus on providing meaningful and relevant interactions and inspiring an authentic need to communicate? In this session, we will review the importance of interaction in language education and discuss creative ideas for allowing students to successfully and safely practice their language skills together, whether in the classroom, online, or in a blended or hybrid environment. Participants should come prepared to reflect on their own classroom practices and share their own ideas for being creative in the time of COVID.

Efektywna komunikacja kluczem do dobrych relacji.

Wraz z rozwojem technologii zmienia się środowisko pracy ucznia, studenta czy  pracownika. W coraz większym stopniu uczymy się oraz pracujemy w rozproszeniu, co wymaga zastosowania skutecznych narzędzi do zarządzania zespołem, w tym efektywnej komunikacji. Skuteczna komunikacja wewnętrzna  zwiększa zaangażowanie oraz motywację grupy do wykonywania zadań. W wystąpieniu omówię wybrane narzędzia angażującej komunikacji wewnętrznej: wideo, screencasty, wideokonferencje, aplikacje mobilne, ankiety, podcasty oraz rozbudowane platformy edukacyjne. Umiejętne zastosowanie różnorodnych kanałów informacyjnych oszczędza czas nauczyciela oraz pozytywnie wpływa na wydajność zespołu.

Nauka języków w świecie podcastów

Zabiorę Was w podróż ze świata radia do świata podcastów. Opowiem o możliwościach, korzyściach i wyzwaniach, jakie wiążą się z prowadzeniem własnej audycji internetowej (podcastu). To narzędzie, które potrafi zebrać od kilkudziesięciu do kilkuset odbiorców bez konieczności gromadzenia się w jednym miejscu. Medium, które buduje niezwykłą więź ze słuchaczem oraz staje się źródłem zarobków. Powiem jak stworzyć swój podcast od pomysłu, przez nagranie, po publikację, promocję i budowanie relacji ze słuchaczami.

W jaki sposób wykorzystać podcasty w kształceniu językowym. Jak stworzyć audycję, która nie będzie jednostronnym zaangażowaniem autora, ale relacją, dialogiem. wspólnym dziełem prowadzącego i jego słuchaczy. Bez wychodzenia z domu.

Making on-line teaching more effective

Even before COVID-19, there was already high growth and adoption in education technology but now education has changed dramatically, with the distinctive rise of e-learning. For many teachers, especially ELT teachers, online teaching has become the only way to stay employed – with no end in sight. I am here to share with you some simple tips to make that transformation easy and you a more complete teacher. Things that would work on practically every platform – MS Teams, Zoom, ClickMeeting, Skype

WYKUPUJĄC OPCJĘ ONLINE PREMIUM, ONLINE PREMIUM+WIDEOTEKA LUB DOSTĘP DO NAGRAŃ ZYSKUJESZ DODATKOWO 18 WCZEŚNIEJ NAGRANYCH SESJI!

Edukacja włączająca – wczoraj, dziś i jutro

Edukacja włączająca, rozumiana jako podejście w procesie kształcenia i wychowania podkreśla, że każde dziecko jest ważne i ma prawo do nauki w szkole- szkole równych szans.

Jednakże pandemia sparaliżowała cały system kształcenia a edukacja włączająca stała się, na pewien czas, edukacją wykluczającą. Ci najbardziej potrzebujący zostali pozostawieni sami sobie, bez pomocy.

Żadna forma edukacji: zdalna, onlinowa, stacjonarna czy hybrydowa  nie usprawiedliwia odstąpienia od przynależnych dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi praw. Dlatego, w mojej prezentacji nie tylko je przypomnę, ale postaram się pokazać inne, alternatywne formy realizacji zadań przyjaznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Będzie o indywidualizacji procesu nauczania, o budowaniu dobrych relacji z rodzicami, o tym, co zrobić by zdalne nauczanie nie przerodziło się w homeschooling Moim przesłaniem jest pokazać, że szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może być lepszą szkołą dla wszystkich.

Zapraszam

Barbara Skrok

Pokochać czytanie – sposoby na dobre postawy czytelnicze uczniów młodszych 

W swoim wystąpieniu Jolanta Okuniewska opowie o sposobach na zachęcenie dzieci młodszych do czytania. Zaprezentuje pomysły na zajęcia czytelnicze w klasie szkolnej oraz miejsca w sieci, które będą wsparciem dla nauczyciela. Spróbuje pokazać gdzie zazębia się czytanie w edukacji wczesnoszkolnej i nauce języka obcego oraz jak współpracować z nauczycielem wychowawcą.

The Study of Messages

Communication is something we all do, so it seems logical that we should think how we do it in order to avoid the single biggest problem in communication, which, as Bernard Shaw put it, is the illusion that it has taken place. In this talk, we will look at how we communicate not only with our students but with … ourselves and how to maintain the quality of this communication.

Lektor do zadań specjalnych – o pułapkach i trudnościach w nauczaniu języka specjalistycznego w szkole i na kursach prywatnych

Język obcy zawodowy a w szczególności język angielski zawodowy jest ważnym elementem edukacji językowej już na etapie szkoły ponadpodstawowej. W raz z podstępującą globalizacją oraz rozwojem technologii, w czasach kiedy wciąż powstają nowe zawody a zdobycie pracy w dowolnym miejscu na świecie jest stosunkowo proste, przed lektorami wyrasta nowe wyzwanie – językowe przygotowanie kursanta do wykonywania pracy na najwyższym poziomie. Tutaj potrzebni są lektorzy do zadań specjalnych – osoby, które posługują się językiem specjalistycznym na odpowiednim poziomie, ale też świadome trudności jakie na czekają. Z tej sesji dowiesz się jakie pułapki czekają na lektorów i nauczyciel języka specjalistycznego w szkole ponadpodstawowej, na uczelniach i prywatnych kursach.

“To speak or not to speak – to CLIL or not to CLIL?”

In the globalized world, people are expected to know at least one foreign language to communicate easily. They should poses certain learning strategies, digital competences and career abilities. Hence EFL classrooms in particular should provide learners with practices and processes focused on acquiring and developing skills such as creativity, critical thinking, collaboration, self-direction, and cross-cultural skills. Scholars interested in foreign language teaching take the view that the traditional foreign language classes are not efficacious enough for the new generations of students who need different stimuli to get all competences required for their future profession. Especially developing speaking in a foreign language seems to be a difficult venture for teachers. The way out of the conundrum may be Content and Language Integrated Learning (CLIL).

CLIL courses increase opportunities for authentic communication and interaction while attention is focused on content. This type of practice contributes to oral fluency. This is one of the major linguistic benefits of CLIL teaching. Thus, the aim of this paper is to present theoretical underpinnings of Content and Language Integrated Learning being a perfect way of developing speaking skills. Prior to this discussion, CLIL definitions, CLIL variants applied abroad and in Poland will be presented. The final part delineates some practical examples of speaking activities which may be used in a CLIL classroom.

On & off – czyli jak wprowadzić stacjonarne zajęcia na lekcję online?

Edukacja online jest już obecna na całym świecie od wielu lat, natomiast wciąż budzi pewien niepokój wśród nauczycieli, którzy przyzwyczaili się do zajęć offline i czują się podczas nich jak ryba w wodzie. Gdy przychodzi do prowadzenia lekcji online, pojawiają się obawy, że trzeba będzie zrezygnować z ulubionych zadań i ćwiczeń stacjonarnych kursantów. Nic bardziej mylnego! Zajęcia online dają nowe życie znanym i uwielbianym grom oraz materiałom wykorzystywanym dotychczas w szkolnej sali. Jak wprowadzić elementy lekcji offline do świata edukacji online?  Podzielę się z Wami sprawdzonymi i przetestowanymi przeze mnie sposobami, które będziecie mogli wykorzystać na własnych zajęciach.

Adaptacja nauczycieli i uczniów języków obcych do przejścia na nauczanie zdalne: Wyniki przekrojowego badania

The current SARS-CoV-2 pandemic has thrown educators and learners into the necessity of shifting to remote instruction with little prior warning. Since April, we have been carrying out a global longitudinal study (involving over 5,200 participants from 118 countries; average completion rate: 30%) investigating how language teachers and learners as well as linguistics instructors and students have been handling the transition. In particular, we aim to understand what circumstances, behaviours, attitudes and psychological traits have helped deal with the shift, and what caused difficulty. The comprehensive, 435-item survey contains sociobiographical variables, situational questions, as well as a battery of psychological testing instruments.

We have only just started work on the data, but can already reveal easily interpretable clusters of naturally correlating variables (Fig. 1; Authors, 2020). Crucially, the giant component of the four highly interconnected clusters associated with i) self-regulation/leadership-organisation potential, ii) engagement/openness, iii) positive orientation and iv) social skills/contacts (left hand-side of the graph, with the positive orientation cluster most central in the network) has a predominantly positive valence, while the three peripheral clusters related to v) family relationships, vi) future expectations and vii) remote instruction-related experiences and perspectives on students’ coping (right hand-side) are mainly negative.

In this contribution, we will identify the situational, attitudinal and psychological variables that strongly affect coping with the remote instruction. The findings will offer valuable guidelines in the case of potential future necessities of this kind, for instance in the event of a second wave of the pandemic, as well as help language teachers and learners as well as linguistics instructors and students outside the narrow context of distance learning.

Smart Work – Jak nie tracić, utrzymać i wzmacniać motywację w czasach niepewności

Ostanie miesiące kompletnie wywróciły do góry nogami dotychczasowe metody pracy.  Przeżywamy różne emocje, z którymi nie zawsze potrafimy sobie radzić. Doświadczamy wyzwań w pracy i w życiu rodzinnym. Przed nami nowe zadanie – reorganizacji priorytetów, adekwatnego dostosowanie się do zmian i planowania wielu aktywności od nowa.

• Jak wzmacniać motywację swoją i innych?
• Jak nie popadać w bezradność i pasywność?
• Jak zachować pozytywne nastawienie?
• Jak redukować lęk i niepewność?
• Jak działać z dyscypliną i wytrwałością?

Nowoczesne technologie i nowe media dydaktyczne w edukacji językowej

W swojej sesji opowiem o najnowszych narzędziach online, które pomogą nauczycielom prowadzić interesujące lekcje zarówno online jak i stacjonarne z jednoczesnym dużym zaangażowaniem i interakcją uczniów. Przedstawię pomysły na wykorzystanie tych narzędzi w kreatywny sposób tak, aby uczniowie osiągnęli jak najlepsze efekty językowe. Narzędzia oraz pomysły dopasuję do grupy nauczycieli oraz etapu edukacyjnego. Pokażę również krok po kroku w jaki sposób posługiwać się danymi narzędziami.

Myślenie krytyczne na lekcjach języka angielskiego

Wielu z nas odczuwa potrzebę (r)ewolucji w edukacji.

Jak powiedział Ken Robinson: Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, nauczycielem, rodzicem, dyrektorem placówki czy decydentem, jeśli w jakikolwiek sposób jesteś zaangażowany w edukację, możesz być częścią zmiany. W tym celu potrzebujesz trzech form zrozumienia:
1. K R Y T Y K I
obecnego stanu rzeczy,
2. W I Z J I
tego, jak edukacja powinna wyglądać, oraz
3. T E O R I I  Z M I A N Y,
aby wiedzieć, jak przejść od pierwszej do drugiej
.

Dziś proponuję przyjrzeć się możliwościom jakie niesie ze sobą wdrażanie myślenia krytycznego do szkół.

Na warsztatach sprawdzimy:

– co i dlaczego nie działa w szkole

– czym jest myślenie krytyczne

– jakie są korzyści dla ucznia i nauczyciela ze stosowania myślenia krytycznego na lekcjach

Na warsztatach poznamy konkretne pomysły na kształtowanie postaw myślenia krytycznego na lekcjach języka angielskiego.

Jeśli czujesz i wiesz, że zmiana jest konieczna, ale nie wiesz jak wprowadzić ją w czyn, zapraszam na spotkanie 🙂

The benefits of using podcasts for online and offline lessons

The presentation aims at discussing the benefits of using podcasts for online and offline teaching. We are living in the era of information and technology however the sudden turn to remote schooling forced many teachers to start using new tools in their lessons.

Podcasts are especially beneficial for the learners as they provide contact with authentic materials. We can distinguish podcasts recorded by the students as well as ready ones available for download and listening at a convenient time. There are many possible uses of podcasts in an EFL classroom e.g. listening for pleasure and/or as homework, listening for specific information, listening with transcript to focus on the vocabulary, listening to practice pronunciation to mention only a few. From en educational point of view the benefits are enourmous. Content choice helps the student to maintain or increase their motivation whereas portability and time shifting opportunities enable students to use podcasts at a convenient time.

The CLIL Wheel for language and subject teachers

CLIL, which stands for Content and Language Integrated Learning, has been around for almost 30 years, so it’s time to review its methodology. The traditional approach to CLIL, proposed by Coyle, Hood and Marsh (2010), revolves around the 4Cs: Content, Communication, Cognition and Culture. However, a more recent proposal put forward by Ball, Clegg and Kelly (2015), refers to the 10 CLIL Parameters. In my talk, I would like to offer a merger of those two approaches in the form of the CLIL Wheel. It combines three of the four CLIL ‘Cs’ – Content, Communication and Cognition with the appropriate parameters, leaving the fourth ‘C’ for Culture as the outside ring of the CLIL Wheel. In this way, the CLIL Wheel offers practical guidance to all those who have already started experimenting with CLIL and those who are thinking about it, whether Primary or Secondary, whether a language or subject specialist.

Self- coaching, czyli zadbaj o siebie nauczycielu

Chcielibyśmy zaprezentować wystąpienie dotyczące zjawiska self- coachingu, które wpisuje się w obszar tematyczny nr.10, czyli well-being nauczycieli języków obcych. Istnieje wiele narzędzi i metod coachingowych, które można zastosować w pracy samodzielnej, a które świetnie zadbają o nasz rozwój osobisty i lepsze samopoczucie. Istotą naszego wystąpienia jest upewnienie nauczycieli/ lektorów, że należy dbać o siebie, tak aby zapobiec wypaleniu zawodowemu, czy innym problemom, które mogą pojawić się w tym wymagającym emocjonalnie zawodzie. Zaprezentujemy narzędzia, które można wykorzystać do pracy nad sobą, definiowania i osiągania zamierzonych celów, a także podzielimy się własnymi nauczycielskimi doświadczeniami z tego obszaru. Po zaakceptowaniu pomysłu, z przyjemnością przedstawimy szczegóły naszej prelekcji.

To love yourself

Do you truly love yourself? As teachers and educators, we quite often tend to concentrate on the needs of others first, putting our own aside. Often, though, unless we accept ourselves the way we are, it might be tricky to love and be there for someone else. This time then, we will focus on you and things that make you happy. During the webinar, we will practice self-love and compassion, talk about pleasure and find ways to improve our well-being, especially in times of hardship.

Do presentation skills matter when it comes to communication?

The focus of the presentation is the importance of teaching presentation skills to students across the board. In today’s world soft skills matter a lot in the job market not only right at the start but also when pursuing a carrier. In the world of cutting-edge technology and development of online tools, it becomes increasingly important to be able to communicate own image in the proper and effective way. Not only should we bear in mind that presentation skills will determine our carrier path, but also they will be crucial when projecting a desired brand image. Therefore, it is educators’ responsibility today to give a lot of attention to teaching presentation skills to students of all ages. How to teach them effectively? This presentation won’t leave the question unanswered.

Cyfrowa rozwiązania dla (nie)cyfrowych lektorów chilli jak to robimy w AMW

W krótkiej prezentacji chciałbym przedstawić TOP 9 najczęściej używanych od lat aplikacji mobilnych używanych podczas prowadzenia lektoratów z języka angielskiego i polskiego jako obcego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Opowiem również o autorskiej platformie bilearningowej skonstruowanej na potrzeby prowadzenia intensywnych kursów języka angielskiego militarnego wg norm NATO STANAG 6001.

Nowa dieta cud, tylko, czy działa? Skuteczne i sprawdzone techniki nauczania na lekcjach języka obcego

W mojej prezentacji przedstawię techniki dobrze znane nauczycielom, które nie wymagają wielkich przygotowań, a skutecznie pozwalają nauczyć na wszystkich etapach edukacyjnych.  Przypomnę też aspekty takie jak emocje ucznia, wyznaczenie celu nauki, aktywowanie dotychczasowej wiedzy ucznia, właściwie udzielona pochwała, organizacja lekcji, brak rywalizacji między uczniami i autonomia ucznia, które są kluczowe w procesie nauczania i motywowania uczniów.

Drobnym krokiem do dużego celu – świadomie i skutecznie

Od wielu lat słyszymy, jak ważne dla naszego życia są cele. Ale czy potrafimy dobrze je określać, a co więcej – czy potrafimy skutecznie do nich dążyć? W trakcie sesji sprawdzimy, czy wyobrażanie sobie czerwonego paska na świadectwie przybliża nas do osiągnięcia celu, dowiemy się też, jak poprawnie formułować cele tak, by były dla nas źródłem energii, i przede wszystkim – jak cele i praca z nawykami mogą pomóc uczniom w wykształceniu samodzielności i wesprzeć ich w braniu odpowiedzialności za swoją edukację.

Partnerzy wydarzenia

Patronat honorowy

Jak działa ON-PASE-LINE?

Nie ma się czego obawiać!

Sesje konferencji Kapelusze Lektora PASE odbędą się zgodnie z programem na żywo w sobotę 10 października 2020 r., na platformie transmisyjnej. Wykupując dostęp na żywo, będzie można uczestniczyć w nich w czasie rzeczywistym i wchodzić w interakcję z prelegentami. Dodatkowo, wszystkie sesje będą nagrywane i dostępne do obejrzenia i wykupienia aż do 4 grudnia. Taka formuła konferencji umożliwia obejrzenie wszystkich sesji wszystkim osobom zarejestrowanym, jak również tym, które zdecydują się dołączyć do grona uczestników Kapeluszy Lektora PASE w terminie późniejszym.

Masz pytania? Napisz do nas!

Zostań Partnerem Kapeluszy Lektora PASE!

Udział w Kapeluszach Lektora PASE to:

  XIV edycja kultowej konferencji
  metodyczno-rozwojowej

  Bilety na wydarzenie

  Dostęp do nagrań

  149
  • Udział online na żywo w dniu konferencji
  • Dostęp do nagrań do 10.12.2020 r.
  • 15 dodatkowych sesji
  • Dostęp do wideoteki dotychczasowych webinariów PASE
  Kup bilet

  Najczęściej zadawane pytania [FAQ]

  Przed zakupem biletu warto zapoznać się z poniższymi informacjami

  Zapisy odbywają się przez formularz rejestracyjny na stronie www.pase.pl

  JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

  1. Podaj dane osoby rejestrującej i uczestników.
  2. Jeżeli potrzebujesz faktury: wybierz odpowiednią kategorię płatnika i wypełnij dane.
  3. Wybierz opcję płatności: możesz wykonać płatność natychmiastową za pomocą DotPay lub przelew tradycyjny.
  4. Po rejestracji automatycznie otrzymasz na maila potwierdzenie zapisu wraz z fakturą proforma. Twoje zamówienie otrzyma status WSTRZYMANE.
  5. Po zaksięgowaniu wpłaty, Twoje zamówienie zmieni status na ZREALIZOWANE, a Ty otrzymasz na maila fakturę VAT.

  POTRZEBUJESZ FAKTURY PRZELEWOWEJ? SZKOŁA CHCE OPŁACIĆ TWÓJ UDZIAŁ?

  Postępuj zgodnie z powyższymi wskazówkami:

  • podaj dane płatnika faktury,
  • wybierz opcję płatności – przelew tradycyjny,
  • wpisz w polu UWAGI: faktura VAT 7/14 dni.

  Automatycznie otrzymasz fakturę proforma, a później ręcznie prześlemy Ci prawidłową fakturę VAT z odroczonym terminem płatności.

  Wszyscy uczestnicy otrzymają dostęp do nagrań konferencji, materiałów od prelegentów i partnerów oraz certyfikat uczestnictwa. W zależności od rodzaju biletu możesz wziąć udział w konferencji na żywo, a także otrzymać dostęp do wideoteki PASE z dodatkowymi sesjami i nagrania z dotychczasowych webinariów PASE.

  Sesje odbędą się w języku polskim i angielskim.

  Aktualności

  Dostęp do nagrań

  Nagrania z konferencji już dostępne!

  Konferencja już za nami, ale to nie znaczy, że przepadło – cały czas można kupić…

  Czytaj dalej
  Wymagania techniczne - Kapelusze Lektora PASE 2020

  Wymagania techniczne konferencji

  Wyobraź sobie konferencję, na którą nie musisz wyruszać specjalnie wcześniej, rezerwować biletu na pociąg ani…

  Czytaj dalej
  Już za tydzień koniec wczesnej rejestracji! Kapelusze Lektora PASE 2020

  Już za tydzień koniec wczesnej rejestracji!

  Już tylko TYDZIEŃ pozostał do końca wczesnej rejestracji, a tylko parę GODZIN dzieli nas od…

  Czytaj dalej

  Konferencja to także

  FORUM

  wymiany refleksji, nowych idei i doświadczeń

  SIEĆ

  nowych kontaktów i wzajemnego wsparcia w rozwoju zawodowymm

  CERTYFIKAT

  udziału w co najmniej 25-godzinnym szkoleniu z zakresu kształcenia językowego

  SZANSA

  zdobycia nowej i pogłębienia
  już posiadanej wiedzy bez wychodzenia z domu

  WIDEOTEKA

  wykładów na żywo, nagrań sesji i webinariów

  OKAZJA

  by zapoznać się
  z nowościami wydawniczymi i ofertą partnerów wydarzenia

  What we do in this event 2019

  Registration

  Eorem ipsum dolor consectetur adipisicing elitsed deiusmod tempor incididunte.

  Live Workshop

  Eorem ipsum dolor consectetur adipisicing elitsed deiusmod tempor incididunte.

  Award Prize

  Eorem ipsum dolor consectetur adipisicing elitsed deiusmod tempor incididunte.

  Nadchodzące wydarzenia

  Miejsce konferencji