dr Mateusz Bogdanowicz

| Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Mateusz Bogdanowicz

Biogram

Dr Mateusz Bogdanowicz, uczeń prof. Krzysztofa Michałka, jest adiunktem w Katedrze Literatur i Kultur Anglojęzycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi min. zajęcia dotyczące kultury i historii krajów anglojęzycznych, praktycznej nauki j. angielskiego, języka fachowego, analizy materiałów źródłowych i nauki pisania akademickiego. Autor artykułów na tematy związane z historią i kulturą anglojęzyczną oraz nauczaniem języka angielskiego. Jest także dyrektorem szkoły językowej, metodykiem i tłumaczem oraz – od ponad 30 lat – praktykującym nauczycielem „tablicowym”. Uczy osoby w wieku od 7 do 107 lat, na wszystkich poziomach zaawansowania. Jako egzaminator maturalny, konstruktor zadań maturalnych i egzaminator Cambridge zgromadził spore doświadczenie w kwestii tego, co się sprawdza w skutecznym nauczaniu języka i wiedzy o nim oraz krajach, w których jest używany. Specjalizuje się w nauczaniu najmłodszych (7-9 lat) i grupach egzaminacyjnych. Prywatnie Mazur z wyboru, mol książkowy i… prezes Koła Gospodyń Wiejskich.


How Computers and the Internet Can Tell You How Good Is Your Written English and How/What to Improve

Typical school/university situation: Students write their essays, and their teachers check them, comment, and give feedback. It works, sometimes; oftentimes it doesn’t. Writing, as a standard part of any regular language examination, is largely detested by both learners and tutors. Still, the situation can be EASILY improved, indeed. What if the writers could get information on:
- how advanced their text is;
- how ‘readable’ it is;
- how formal/informal it is;
- what must and what just can be modified;
- what exact replacement options there are;
- how to beautify/ornament/boost the text;
and all that without the assistance of the teacher? How much more comfortable, fruitful, and stress-free would the written result be! How much easier and more effective would teachers’ feedback be!
The presentation has two aims: to present the practical applications of several (not that deeply) hidden options of Microsoft Word to help write better and to present two AI-based boosters of a written text. The knowledge of how to use the three tools makes students (and teachers) much more effective, clear, correct, advanced, and attractive writers in English.
In the presentation, you will be demonstrated how to check your text, how to improve it, and how to make it more/less formal or more British or American. You will find out how to make sure that the text is advanced enough and how easy or difficult it is to read. And all that without the computers writing the text FOR the students (which seems a modern phobia). The demonstrated tools do improve, teach, and assist creative writing, they DO NOT do the job themselves.
Come and check out how close you are to becoming a more natural and effective writer in English.

PS. The text above has been created by a human, checked, improved, modified, and polished by the aforementioned tools.

© 2023 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram