dr Paweł Fortuna

dr Paweł Fortuna

Biogram

Psycholog i mentalny respirator, który zaraża entuzjazmem, pobudza do myślenia i samodzielnych poszukiwań, pomaga lubić ludzi i piękniej żyć. Adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL i wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego. Stale współpracuje ze środowiskiem nauczycieli w zakresie poszukiwania nowych form doskonalenia i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Autor i współautor kilkunastu książek: trzykrotny laureat  Nagrody Teofrasta miesięcznika „Charaktery” za najlepszą książkę psychologiczną (m.in. „Pozytywna psychologia porażki”) oraz trzykrotny laureat nagrody  Książka dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu (m.in. „Perswazja w pracy trenera”). Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor (największy hit: „Dziewczyna szamana”, 5 Fryderyków). Inicjator wielu akcji społecznych, w tym konferencji  Ludzka twarz biznesu i  Konferencji Aktualności Psychologicznych – Aktualia. Prowadzi badania naukowe ukierunkowane na uchwycenie unikalności natury ludzkiej ujawniającej się w konfrontacji z nowymi technologiami. Zaangażowany w działania na rzecz rozwoju przyjaznej sztucznej inteligencji, wspierającej człowieka w realizacji jego mądrych decyzji.


Pozytywna psychologia edukacji: Nauczanie jako poszerzanie kanału podziwu dla piękna

Podziw dla piękna jest jedną z sił psychicznych, która angażuje zarówno wymiar
poznawczy, jak i emocjonalno-motywacyjny. Psycholodzy zidentyfikowali cztery
kanały podziwu dla piękna: kontakt z naturą, sztuką, aktami moralnymi oraz…
abstrakcyjnymi ideami. Stwierdzono silny związek podziwu dla piękna z
dobrostanem i wzrostem jakości życia, dlatego warto wyodrębnić ten wymiar
interakcji z uczniem i świadomie pomagać mu doświadczać piękna poprzez
spojrzenie na świat z perspektywy języka. W trakcie spotkania poznamy
psychologiczny model kształtowania podziwu dla piękna, jednocześnie określając
rolę nauczyciela w tym procesie. Bohaterem drugiego planu będzie proces
cyborgizacji i technologia jako zbiór narzędzi wspierających edukację w
omawianym przez nas aspekcie.

© 2023 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram