prof. Alicja Gałązka

Alicja Gałązka

Biogram

Psycholog, lingwista, licencjonowany coach, trener oraz pedagog; absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz School of Education in University of Exeter, UK; wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim oraz wielu innych uczelniach prywatnych; autorka licznych programów studiów podyplomowych między innymi Metodyka nauczania języka angielskiego; koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów i sympozjów naukowych i badawczych; odbyła kilkanaście staży i wizyt na uniwersytetach europejskich  głównie w UK oraz USA; wykładowca i międzynarodowy  trener z zakresu kreatywnego nauczania, umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej  oraz pełnego, optymalnego wykorzystywania potencjalności każdej jednostki; ekspert z zakresu dramy – metody wykorzystywanej w edukacji, treningach interpersonalnych, zarządzaniu oraz terapii; założyciel oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego FUTURE, które od 20 lat kształci dzieci, młodzież i dorosłych, realizując liczne projekty naukowe, unijne oraz szkoleniowe; autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych Future Learning System opartej o założeniach psychologii poznawczej, psychoneurologii oraz dramy, a obecnie również autorka materiałów do podręcznika New English Plus.  Prowadzi liczne szkolenia oraz coaching dla firm, korporacji,  instytucji użyteczności publicznej, lekarzy, nauczycieli  oraz innych grup zawodowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia psychologiczne oraz dramowe dla nauczycieli języków obcych. Koordynatorka dwóch sekcji Psychology in ELT oraz Drama in ELT w IATEFL Poland.


O ważności relacji, czyli kilka słów o neurobiologii interpersonalnej

Neurobiologia interpersonalna jest interdyscyplinarna i korzysta z: antropologii, biologii, psychopatologii rozwojowej, lingwistyki, informatyki, matematyki, teorii systemów, psychologii, socjologii, neuronauki czy fizyki. Korzystanie z różnych podejść ma pomóc w lepszym zrozumieniu ludzkiego doświadczenia. Oprócz integracji wielu nauk mówi się tutaj również o integracji człowieka – np. jak połączyć logikę z ciałem, ciało z emocjami, emocje z ciałem. Jak pomimo poczucia swojej inności jestem w stanie połączyć się z innymi poprzez empatyczną komunikację. W sensie mózgu integracja ta oznacza, że różne jego obszary i ich funkcje są połączone poprzez połączenia synaptyczne. Pełne wykorzystanie wszystkich połączeń powoduje to, że pojawia się wgląd, empatia, intuicja, moralność. Badania psychologiczne i biologiczne pokazują, że wspierające relacje (tzw. zdrowe więzi/przywiązanie) zmieniają architekturę naszego mózgu. W czasie sesji dowiesz się o tym jak budować dobre relacje oparte na zaufaniu , które mogę być jedynym remedium na przeżyte wcześniej traumy.

© 2023 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram