dr Czesław Kiński

dr Czesław Kiński

Biogram

Dr Czesław Kiński jest nauczycielem akademickim, pracownikiem Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Kształci przyszłych nauczycieli i prowadzi badania nad rolą emocji w nauce języków obcych. Jego inne zawodowe powiązania to szkoła językowa English Perfect, w której pracował jako nauczyciel i zastępca dyrektora ds. studiów, oraz wydawnictwo Macmillan, z którym współpracuje jako szkoleniowiec oraz współautor materiałów do podręczników. Jest także egzaminatorem Cambridge Assessment English, prelegentem na konferencjach oraz współautorem podręcznika dydaktyki języka obcego „Teaching and Learning English. Education for Life” (PWN 2023).


Sztuczna inteligencja i prawdziwa edukacja: jak (nie) korzystać z AI podczas nauki języka obcego

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w edukacji wywołuje wśród nauczycieli pełen zakres emocji – z jednej strony widzimy entuzjazm wynikający z nowych możliwości, a z drugiej – odczuwamy obawę związaną z utratą pracy lub koniecznością wprowadzenia zmian, do których nie zawsze czujemy się przekonani. Emocje te potęgowane są przez opisywanie wpływu sztucznej inteligencji na nasze życie za pomocą słów takich jak: rewolucyjny, nieodwracalny czy nieuchronny. W naszej sesji przyjrzymy się, w jaki sposób wykorzystać potencjał AI nie tylko w nauczaniu języka obcego, ale także w edukacji, której nadrzędnym celem jest rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny każdego ucznia. Jesteśmy przekonani, że skuteczne wykorzystanie jakichkolwiek kompetencji zaczyna się od świadomości, kiedy z nich korzystać, a kiedy nie korzystać. Dlatego też przedstawimy nie tylko sposoby na zastosowanie nowych rozwiązań w klasie, ale pokażemy też, jak wykorzystać czas zaoszczędzony dzięki AI na inne działania. Na zakończenie sesji opowiemy o miejscu i roli nauczyciela w edukacji wspieranej przez AI (spoiler: będą to dobre wiadomości).

I jeszcze jedno – ten abstrakt nie został napisany przez AI 😉

© 2023 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram