Biogram

Piotr Steinbrich jest nauczycielem akademickim, trenerem oraz autorem materiałów dydaktycznych dla różnych grup wiekowych i na różnych poziomach biegłości. Jako trener prowadził szkolenia podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych nauczaniu języka angielskiego w większości krajów europejskich, jak również w Azji i Ameryce Południowej. Regularny prelegent na konferencjach IATEFL i PASE, w zawodzie od ponad ćwierćwiecza.


Friend or foe? Using ChatGPT in writing at the secondary level and above

ChatGPT is growing more and more popular with students at all levels, mainly due to its ease of use and the quality of the output. An email, a blog entry or a discursive essay can be created at a snap of a finger without any effort on the side of the learner, usually exceeding their competence level or cognitive ability. Stigmatized as it is, the tool can be used effectively as a pedagogic tool to enhance student writing, increase their awareness of the process or to enlarge their lexicogrammatical stock. In this session I will demonstrate some practical implications of using ChatGPT in the classroom context.

© 2023 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram