Biogram

Magdalena Kaleta-Kuzińska, wykładowca dydaktyki języków obcych, opiekun studiów podyplomowych Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Uniwersytet WSB Merito, lektor języka angielskiego, tłumacz przysięgły, współpracownik Akademii Kujawsko-Pomorskiej, asystent w Politechnice Bydgoskiej, absolwentka Akademii Edunation "Od nauczyciela do trenera", autorka lekcji w kursie AI w Edukacji Edunation, autorka artykułów metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (czasopismo Get Creative), trenerka nauczycieli języka angielskiego w edukacji przedszkolnej.


Generowanie treści na zajęcia językowe z wykorzystaniem TWEE APP

Zapraszam serdecznie na warsztat tworzenia treści na zajęcia za pomocą narzędzia opartego na sztucznej inteligencji: https://app.twee.com/. Na początku warsztatu zapoznamy się z możliwościami, jakie daje platforma, a następnie wspólnie się na nią zalogujemy i do wybranego tematu i poziomu wygenerujemy treści na zajęcia, obejmujące wszystkie sprawności językowe (słuchanie, mówienie, pisanie, gramatykę, czytanie i słownictwo). Warsztaty te mogą zainteresować zarówno osoby uczące zdalnie, jak i osobiście, nauczycieli osób dorosłych, jak i dzieci.

© 2023 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram