Biogram

Założycielka i CEO Digital University, Ambasadorka SingularityU Warsaw Chapter.

Misją życiową Jowity jest uzbrojenie Polaków w niezbędne kompetencje cyfrowe. Dlatego powołała do życia organizację, która współpracując z czołowymi amerykańskimi uczelniami, takimi jak MIT, Harvard Business School czy Stanford, zajmuje się edukacją w obszarze nowych technologii. Digital University oferuje m.in. certyfikowane programy edukacyjne, takie jak Digital Transformation Leader oraz konferencje, takie jak Masters&Robots, na które przyjeżdżają do Polski najwybitniejsi światowi eksperci. Organizacja zajmuje się również edukacją osób wykluczonych oraz w trudnej sytuacji życiowej w obszarach: nowych technologii, bezpieczeństwa w Internecie, zawodów przyszłości i ekologii.

Jowita jest polską ambasadorką Singularity Group, innowacyjnej organizacji edukacyjnej z Doliny Krzemowej. Ma ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe, które zdobywała pracując na kluczowych stanowiskach m.in. w Polkomtelu, PGE czy Deloitte.

Z tytułu swojej działalności edukacyjnej Jowita otrzymała wiele nagród i odznaczeń, w tym Digital Shapers, przyznawane za znaczący wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce. W ostatnim roku Forbes Women uznał ją za jedną ze 100 najwybitniejszych kobiet w biznesie, a Komisja Europejska mianowała Ambasadorką Cyfrowej UE.


Kompetencje przyszłości

Podczas wystąpienia omówię jakie kompetencje są kluczowe dla sukcesu młodych ludzi w przyszłości. Skoncentrujemy się na umiejętnościach cyfrowych, kreatywności, adaptowalności, zdolnościach interpersonalnych i rozwiązywaniu złożonych problemów. Będziemy analizować, jak zmienia się rynek pracy, w czym nas zastąpi sztuczna inteligencja i jak nauczyciele mogą pomóc uczniom rozwijać te umiejętności. Pokażę również co można zrobić i jak przygotować się do szybko zmieniającego się świata przyszłości, aby przygotować dzieci i młodzież na wyzwania zawodowe, które jeszcze przed nimi.

© 2023 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram