Biogram

Trener, coach, mediator, moderator procesów rozwojowych osób i organizacji głównie w obszarze edukacji. Przez lata partner kluczowych podmiotów wspierających rozwój edukacji: MEN, CODN/ORE, CEO, FRDL. Stały współpracownik „Dyrektora szkoły”. Autor kilkunastu książek poświęconych edukacji dotyczących kwestii zarządzania, rozwoju zawodowego nauczycieli, organizacji procesu edukacyjnego a także wyzwań stojących przed edukacją na progu XXI wieku. 


Szkoła powinna kojarzyć się z rozwojem

Kluczowym pytaniem, jakie powinno się kojarzyć z edukacją jest sformułowanie PO CO? Co ma być efektem uczenia się. Jakim dorosłym winien stać się dzisiejszy uczeń. O jakich efektach swojej pracy powinien marzyć nauczyciel? Pytanie  PO CO – to pytanie o rozwój. Szkoła powinna kojarzyć się z rozwojem. Ze zmianą. Z dorastaniem. Ze stawaniem się samodzielnym, odpowiedzialnym i sprawczym człowiekiem. 

© 2023 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram