Biogram

Profesor uczelni dr hab. inż. Elżbieta Gajek jest inżynierem elektronikiem, lingwistką, nauczycielką języka angielskiego i edukatorką nauczycieli języków. W Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego kieruje Zakładem Badań nad Przyswajaniem Języka. Specjalizuje się w metodyce nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zajmuje się także lingwistyką korpusową w dydaktyce i kształceniu nauczycieli, zastosowaniem technologii mobilnych w nauczaniu języków, wykorzystaniem materiałów audiowizualnych oraz strategii uczenia się języków w środowisku cyfrowym. Jest autorką ponad 120 publikacji: książek, rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów wydanych w kraju i za granicą. Od 2004 roku jest ekspertem programu eTwinning. Jest członkinią jury konkursów krajowych i zagranicznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 


AI w klasie językowej i wokół niej

Sztuczna inteligencja (AI) przyciąga uwagę nauczycieli. Z jednej strony budzi zainteresowanie, z drugiej strony niepokój. Krótki przegląd historii rozwoju AI w głównych kierunkach zapewni szersze spojrzenie na możliwości jej zastosowania w klasie językowej. Następnie pokazane zostaną przykłady zastosowania wybranych narzędzi AI w pracy ucznia i nauczyciela języka angielskiego, strategie korzystania z nich oraz możliwości modyfikacji technik pracy dydaktycznej. 

Stosowanie nowych narzędzi wymaga refleksji etycznej nad ich stosowaniem, świadomości zalet i zagrożeń – prawdziwych i wyimaginowanych, znajomości dokumentów międzynarodowych. 

© 2023 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram