Biogram

Nauczyciel języka angielskiego i historii w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tarnobrzegu. Trener Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu oraz lider Nauczycielskiego Ośrodka Edukacyjnego. Ekspert European SchoolNet prowadzący szkolenia online dla nauczycieli z Europy. Ambasador programu eTwinning i trener kursów internetowych. Autor artykułów metodycznych dla Fundacji Azja-Europa i programu eTwinning. Nauczyciel Języka Angielskiego BAS 2017. Laureat II edycji Konkursu TOP2 – Mężczyźni w Edukacji. Trzykrotny laureat European Language Label. Członek europejskiego zespołu AI In Education Squad oraz uczestnik programu Fundacji Azji-Europa Leading Change: Digital Transformation of Education in the Era of AI.


Ku biegłości językowej: wykorzystanie sztucznej inteligencji w uczeniu się i nauczaniu języka obcego

Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał, który znacząco może poprawić jakość nauczania i uczenia się języków obcych. Przykładami jej wykorzystania w procesie transformacji edukacji może być min.: personalizacja nauczania, tworzenie materiałów, automatyczne ocenianie, czy też szybka informacja zwrotna.

Należy pamiętać jednak, że chociaż sztuczna inteligencja może oferować te innowacyjne rozwiązania, podmiotowość relacji: nauczyciel - uczeń i interakcja pozostają kluczowe dla powodzenia edukacji. Sztuczną inteligencję należy postrzegać jako narzędzie, które uzupełnia i wzmacnia rolę nauczycieli, umożliwiając im zapewnianie bardziej dostosowanych, skutecznych i angażujących doświadczeń edukacyjnych.

Podczas sesji prowadzący zaprezentuje praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji zarówno z perspektywy nauczyciela, jak i przy samodzielnym doskonaleniu umiejętności językowych ucznia.

© 2023 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram