Biogram

Założycielka i CEO Digital University, Ambasadorka SingularityU Warsaw Chapter.

Misją życiową Jowity jest uzbrojenie Polaków w niezbędne kompetencje cyfrowe. Dlatego powołała do życia organizację, która współpracując z czołowymi amerykańskimi uczelniami, takimi jak MIT, Harvard Business School czy Stanford, zajmuje się edukacją w obszarze nowych technologii. Digital University oferuje m.in. certyfikowane programy edukacyjne, takie jak Digital Transformation Leader oraz konferencje, takie jak Masters&Robots, na które przyjeżdżają do Polski najwybitniejsi światowi eksperci. Organizacja zajmuje się również edukacją osób wykluczonych oraz w trudnej sytuacji życiowej w obszarach: nowych technologii, bezpieczeństwa w Internecie, zawodów przyszłości i ekologii.

Jowita jest polską ambasadorką Singularity Group, innowacyjnej organizacji edukacyjnej z Doliny Krzemowej. Ma ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe, które zdobywała pracując na kluczowych stanowiskach m.in. w Polkomtelu, PGE czy Deloitte.

Z tytułu swojej działalności edukacyjnej Jowita otrzymała wiele nagród i odznaczeń, w tym Digital Shapers, przyznawane za znaczący wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce. W ostatnim roku Forbes Women uznał ją za jedną ze 100 najwybitniejszych kobiet w biznesie, a Komisja Europejska mianowała Ambasadorką Cyfrowej UE.


Kompetencje przyszłości

Podczas wystąpienia omówię jakie kompetencje są kluczowe dla sukcesu młodych ludzi w przyszłości. Skoncentrujemy się na umiejętnościach cyfrowych, kreatywności, adaptowalności, zdolnościach interpersonalnych i rozwiązywaniu złożonych problemów. Będziemy analizować, jak zmienia się rynek pracy, w czym nas zastąpi sztuczna inteligencja i jak nauczyciele mogą pomóc uczniom rozwijać te umiejętności. Pokażę również co można zrobić i jak przygotować się do szybko zmieniającego się świata przyszłości, aby przygotować dzieci i młodzież na wyzwania zawodowe, które jeszcze przed nimi.

Biogram

Profesor uczelni dr hab. inż. Elżbieta Gajek jest inżynierem elektronikiem, lingwistką, nauczycielką języka angielskiego i edukatorką nauczycieli języków. W Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego kieruje Zakładem Badań nad Przyswajaniem Języka. Specjalizuje się w metodyce nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zajmuje się także lingwistyką korpusową w dydaktyce i kształceniu nauczycieli, zastosowaniem technologii mobilnych w nauczaniu języków, wykorzystaniem materiałów audiowizualnych oraz strategii uczenia się języków w środowisku cyfrowym. Jest autorką ponad 120 publikacji: książek, rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów wydanych w kraju i za granicą. Od 2004 roku jest ekspertem programu eTwinning. Jest członkinią jury konkursów krajowych i zagranicznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 


AI w klasie językowej i wokół niej

Sztuczna inteligencja (AI) przyciąga uwagę nauczycieli. Z jednej strony budzi zainteresowanie, z drugiej strony niepokój. Krótki przegląd historii rozwoju AI w głównych kierunkach zapewni szersze spojrzenie na możliwości jej zastosowania w klasie językowej. Następnie pokazane zostaną przykłady zastosowania wybranych narzędzi AI w pracy ucznia i nauczyciela języka angielskiego, strategie korzystania z nich oraz możliwości modyfikacji technik pracy dydaktycznej. 

Stosowanie nowych narzędzi wymaga refleksji etycznej nad ich stosowaniem, świadomości zalet i zagrożeń – prawdziwych i wyimaginowanych, znajomości dokumentów międzynarodowych. 

Biogram

Psycholog i mentalny respirator, który zaraża entuzjazmem, pobudza do myślenia i samodzielnych poszukiwań, pomaga lubić ludzi i piękniej żyć. Adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL i wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego. Stale współpracuje ze środowiskiem nauczycieli w zakresie poszukiwania nowych form doskonalenia i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Autor i współautor kilkunastu książek: trzykrotny laureat  Nagrody Teofrasta miesięcznika „Charaktery” za najlepszą książkę psychologiczną (m.in. „Pozytywna psychologia porażki”) oraz trzykrotny laureat nagrody  Książka dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu (m.in. „Perswazja w pracy trenera”). Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor (największy hit: „Dziewczyna szamana”, 5 Fryderyków). Inicjator wielu akcji społecznych, w tym konferencji  Ludzka twarz biznesu i  Konferencji Aktualności Psychologicznych – Aktualia. Prowadzi badania naukowe ukierunkowane na uchwycenie unikalności natury ludzkiej ujawniającej się w konfrontacji z nowymi technologiami. Zaangażowany w działania na rzecz rozwoju przyjaznej sztucznej inteligencji, wspierającej człowieka w realizacji jego mądrych decyzji.


Pozytywna psychologia edukacji: Nauczanie jako poszerzanie kanału podziwu dla piękna

Podziw dla piękna jest jedną z sił psychicznych, która angażuje zarówno wymiar
poznawczy, jak i emocjonalno-motywacyjny. Psycholodzy zidentyfikowali cztery
kanały podziwu dla piękna: kontakt z naturą, sztuką, aktami moralnymi oraz…
abstrakcyjnymi ideami. Stwierdzono silny związek podziwu dla piękna z
dobrostanem i wzrostem jakości życia, dlatego warto wyodrębnić ten wymiar
interakcji z uczniem i świadomie pomagać mu doświadczać piękna poprzez
spojrzenie na świat z perspektywy języka. W trakcie spotkania poznamy
psychologiczny model kształtowania podziwu dla piękna, jednocześnie określając
rolę nauczyciela w tym procesie. Bohaterem drugiego planu będzie proces
cyborgizacji i technologia jako zbiór narzędzi wspierających edukację w
omawianym przez nas aspekcie.

Biogram

Piotr Steinbrich jest nauczycielem akademickim, trenerem oraz autorem materiałów dydaktycznych dla różnych grup wiekowych i na różnych poziomach biegłości. Jako trener prowadził szkolenia podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych nauczaniu języka angielskiego w większości krajów europejskich, jak również w Azji i Ameryce Południowej. Regularny prelegent na konferencjach IATEFL i PASE, w zawodzie od ponad ćwierćwiecza.


Friend or foe? Using ChatGPT in writing at the secondary level and above

ChatGPT is growing more and more popular with students at all levels, mainly due to its ease of use and the quality of the output. An email, a blog entry or a discursive essay can be created at a snap of a finger without any effort on the side of the learner, usually exceeding their competence level or cognitive ability. Stigmatized as it is, the tool can be used effectively as a pedagogic tool to enhance student writing, increase their awareness of the process or to enlarge their lexicogrammatical stock. In this session I will demonstrate some practical implications of using ChatGPT in the classroom context.

Biogram

Dr Czesław Kiński jest nauczycielem akademickim, pracownikiem Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Kształci przyszłych nauczycieli i prowadzi badania nad rolą emocji w nauce języków obcych. Jego inne zawodowe powiązania to szkoła językowa English Perfect, w której pracował jako nauczyciel i zastępca dyrektora ds. studiów, oraz wydawnictwo Macmillan, z którym współpracuje jako szkoleniowiec oraz współautor materiałów do podręczników. Jest także egzaminatorem Cambridge Assessment English, prelegentem na konferencjach oraz współautorem podręcznika dydaktyki języka obcego „Teaching and Learning English. Education for Life” (PWN 2023).


Sztuczna inteligencja i prawdziwa edukacja: jak (nie) korzystać z AI podczas nauki języka obcego

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w edukacji wywołuje wśród nauczycieli pełen zakres emocji – z jednej strony widzimy entuzjazm wynikający z nowych możliwości, a z drugiej – odczuwamy obawę związaną z utratą pracy lub koniecznością wprowadzenia zmian, do których nie zawsze czujemy się przekonani. Emocje te potęgowane są przez opisywanie wpływu sztucznej inteligencji na nasze życie za pomocą słów takich jak: rewolucyjny, nieodwracalny czy nieuchronny. W naszej sesji przyjrzymy się, w jaki sposób wykorzystać potencjał AI nie tylko w nauczaniu języka obcego, ale także w edukacji, której nadrzędnym celem jest rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny każdego ucznia. Jesteśmy przekonani, że skuteczne wykorzystanie jakichkolwiek kompetencji zaczyna się od świadomości, kiedy z nich korzystać, a kiedy nie korzystać. Dlatego też przedstawimy nie tylko sposoby na zastosowanie nowych rozwiązań w klasie, ale pokażemy też, jak wykorzystać czas zaoszczędzony dzięki AI na inne działania. Na zakończenie sesji opowiemy o miejscu i roli nauczyciela w edukacji wspieranej przez AI (spoiler: będą to dobre wiadomości).

I jeszcze jedno – ten abstrakt nie został napisany przez AI 😉

Biogram

Dr Jacek Łagun jest nauczycielem akademickim, pracownikiem Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W pracy zawodowej zajmuje się szkoleniem przyszłych nauczycieli języka angielskiego i badaniami nad rolą tematów tabu w procesie nauki języka obcego. Pracuje także jako nauczyciel języka angielskiego w szkole językowej English Perfect w Olsztynie, egzaminator Cambridge Assessment English oraz współautor materiałów dydaktycznych dla wydawnictwa Macmillan.


Sztuczna inteligencja i prawdziwa edukacja: jak (nie) korzystać z AI podczas nauki języka obcego

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w edukacji wywołuje wśród nauczycieli pełen zakres emocji – z jednej strony widzimy entuzjazm wynikający z nowych możliwości, a z drugiej – odczuwamy obawę związaną z utratą pracy lub koniecznością wprowadzenia zmian, do których nie zawsze czujemy się przekonani. Emocje te potęgowane są przez opisywanie wpływu sztucznej inteligencji na nasze życie za pomocą słów takich jak: rewolucyjny, nieodwracalny czy nieuchronny. W naszej sesji przyjrzymy się, w jaki sposób wykorzystać potencjał AI nie tylko w nauczaniu języka obcego, ale także w edukacji, której nadrzędnym celem jest rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny każdego ucznia. Jesteśmy przekonani, że skuteczne wykorzystanie jakichkolwiek kompetencji zaczyna się od świadomości, kiedy z nich korzystać, a kiedy nie korzystać. Dlatego też przedstawimy nie tylko sposoby na zastosowanie nowych rozwiązań w klasie, ale pokażemy też, jak wykorzystać czas zaoszczędzony dzięki AI na inne działania. Na zakończenie sesji opowiemy o miejscu i roli nauczyciela w edukacji wspieranej przez AI (spoiler: będą to dobre wiadomości).

I jeszcze jedno – ten abstrakt nie został napisany przez AI 😉

Biogram

Marcin Stanowski is a public school teacher, psychologist and trainer. Has been training teachers around the world since 2010. Forever caring for teachers' well-being. Currently interested in fostering key competencies in ELT classes, critical thinking and media literacy. More at www.meetup.edu.pl


AI and Media Literacy: Navigating the Digital Landscape

In an era where information flows ceaselessly through digital channels, the fusion of AI and media literacy has never been more crucial. I will explore how AI technologies are reshaping the media landscape, both positively and perilously, and how media literacy education is evolving to empower individuals in the digital age, or not at all…
Hopefully, we will discover how AI algorithms impact content creation, curation, and dissemination, influencing what we see, hear and believe.
Will we gain insights into the ethical implications of AI-driven content manipulation?
Will we discover the vital role media literacy plays in discerning fact from fiction?
Join me for AI and Media Literacy: Navigating the Digital Landscape to stay informed and empowered or bitter and disillusioned in our rapidly evolving media ecosystem…

Biogram

Zwycięzca etapu globalnego AI Impact Shapers 2021, Zwycięzca Global Principal Award 2022 dla najlepszych dyrektorów na świecie, Zwycięzca Global Edu Leader 2021, Wyróżniony (ex aequo 2 msc) w konkursie Nauczyciel Roku 2022, Wykładowca MBA Szkoła Główna Krajowa, Wykładowca Akademicki Trener biznesu (sprzedaż, zarządzanie zespołem, komunikacja, ect.), Trener edukacyjny, Nauczyciel informatyki i biologii, Dyrektor szkoły, Superbelfer RP.


Komunikacja z uczniem w obliczu sztucznej inteligencji i social mediów

Spotkanie ma na celu przedstawienie sposobów na efektywną komunikację między pokoleniem X a pokoleniem Z, zarówno offline, jak i online. Dzięki tematom poruszonym podczas spotkania, uczestnicy będą mieli szansę poznać praktyczne strategie i narzędzia przydatne w kontekście komunikacji międzypokoleniowej w obliczu social mediów i sztucznej inteligencji.

Ramowy plan spotkania:

  1. Postrzeganie świata przez pokolenie Z
  2. Bariery w komunikacji międzypokoleniowej
  3. Wpływ social mediów i sztucznej inteligencji na komunikację międzypokoleniową
  4. Różnice w systemach wartości i doświadczeniach pokolenia X i Z
  5. Przestrzeń i skupienie w komunikacji
  6. Strategie komunikacji online
  7. Dyskusja uczestników spotkania

Biogram

Superbelferka, laureatka konkursu dla nauczycieli języka angielskiego - Pearson ELT Teacher Award 2017, autorka publikacji i warsztatów dla nauczycieli, m.in. w projektach: "Lekcja: Enter" i "Korki TV". Trenerka w programie Asy Internetu. Prowadzi na Facebooku fanpage "Gamifikacja Edu" poświęcony grom i gamifikacji w edukacji. Absolwentka kierunku User Experience Design na SWPS w Katowicach.


Gamifikacja (i gry) w nauczaniu języków. Korzyści, wyzwania, dobre praktyki

Prezentacja poświęcona będzie innowacyjnemu podejściu do nauczania języka angielskiego za pomocą gamifikacji. Podczas prezentacji skupimy się na analizie, w jaki sposób elementy charakterystyczne gier, takie jak poziomy, nagrody i wyzwania, mogą stanowić skuteczną motywację dla uczniów do aktywnego uczestnictwa w procesie nauki języka angielskiego. Przedstawimy konkretne przypadki zastosowania gamifikacji w różnych kontekstach edukacyjnych oraz dokładnie omówimy korzyści płynące z tego podejścia, takie jak zwiększone zaangażowanie uczniów, lepsze utrwalenie materiału oraz rozwój umiejętności komunikacyjnych. 

© 2023 Stowarzyszenie PASE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram