dr Aleksander Wiater

dr Aleksander Wiater

dr Aleksander Wiater

Aleksander Wiater – doktor nauk humanistycznych, glottodydaktyk, romanista i hispanista, adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowo zajmuje się metodyką nauczania języków obcych, psycholingwistyką, rolą kreatywności i wyobraźni w dydaktyce obcojęzycznej, wykorzystaniem sztuki oraz materiałów wizualnych w nauczaniu języków.

Aleksander Wiater – doktor nauk humanistycznych, glottodydaktyk, romanista i hispanista, adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowo zajmuje się metodyką nauczania języków obcych, psycholingwistyką, rolą kreatywności i wyobraźni w dydaktyce obcojęzycznej, wykorzystaniem sztuki oraz materiałów wizualnych w nauczaniu języków.