dr Piotr Steinbrich

Piotr Steinbrich

dr Piotr Steinbrich

PWN

Piotr Steinbrich jest nauczycielem akademickim, trenerem oraz autorem materiałów dydaktycznych dla różnych grup wiekowych i na różnych poziomach biegłości. Jako trener prowadził szkolenia podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych nauczaniu języka angielskiego w większości krajów europejskich, jak również w Azji i Ameryce Południowej. Regularny prelegent na konferencjach IATEFL i PASE, w zawodzie od ponad ćwierćwiecza….

Piotr Steinbrich jest nauczycielem akademickim, trenerem oraz autorem materiałów dydaktycznych dla różnych grup wiekowych i na różnych poziomach biegłości. Jako trener prowadził szkolenia podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych nauczaniu języka angielskiego w większości krajów europejskich, jak również w Azji i Ameryce Południowej. Regularny prelegent na konferencjach IATEFL i PASE, w zawodzie od ponad ćwierćwiecza.

A Mediation Twist

In modern language teaching mediation is seen as one of the four modes that govern language use. As a result, it is constantly and consistently paving its way through syllabuses, materials and exams. In this talk, I will demonstrate the ubiquity of mediation in everyday communication and show how it could be practiced through a variety of activities to maximize the language potential of the learners. Spoilers notwithstanding, the presentation will conclude with the insight that the multitude of teaching practices used in the classroom were, are and most probably will be mediation-oriented.