Monika Sobejko

Monika Sobejko

Monika Sobejko

Starszy wykładowca w Jagiellońskim Centrum Językowym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, z prawie 30-letnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego. Uczyła różne grupy wiekowe, indywidualnie i grupowo. Jako lektor i egzaminator współpracowała ze szkołami językowymi.  Jako typowy i niepoprawny lifelong learner, studiując zdalnie, uzyskała niedawno stopień magisterski z testowania umiejętności językowych w Lancaster University. Swoje pasje…

Starszy wykładowca w Jagiellońskim Centrum Językowym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, z prawie 30-letnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego. Uczyła różne grupy wiekowe, indywidualnie i grupowo. Jako lektor i egzaminator współpracowała ze szkołami językowymi.  Jako typowy i niepoprawny lifelong learner, studiując zdalnie, uzyskała niedawno stopień magisterski z testowania umiejętności językowych w Lancaster University. Swoje pasje dzieli między nauczanie języka angielskiego specjalistycznego, testowanie umiejętności językowych i nowoczesne technologie.

Tradycyjnie czy zdalnie, czyli horses for courses?

Czy nauczanie zdalne jest mniej efektywne od tradycyjnego? Moja odpowiedź brzmi „zdecydowanie nie”. Od 10 lat wykorzystuję systematycznie w mojej pracy elementy blended learning, a od marca br., podobnie jak wielu nauczycieli języków obcych, prowadzę wszystkie moje kursy e-learningowo – w czym pomagają mi również moje doświadczenia zdobyte na studiach niedawno odbytych w trybie zdalnym.

Wiele zależy, między innymi, od tego czy potrafimy wykorzystać kryjące się w e-learningu możliwości (ang. affordances). W czasie mojej sesji, na przykładzie opracowanego przeze mnie uniwersyteckiego kursu języka angielskiego dla studentów informatyki, chcę podzielić się moimi doświadczeniami – przede wszystkim tym, jak wykorzystuję to, co Steve Wheeler (2019) nazwał „uczeniem się społecznościowym” (social learning) i dzięki czemu mogę pozytywnie wpływać na motywację i zaangażowanie moich studentów.