Barbara Skrok

Barbara Skrok

Barbara Skrok

Rusycystka z pierwszym stopniem specjalizacji zawodowej, anglistka, absolwentka Akademii Metodyka PASE, przez 15 lat metodyk w szkole językowej w Radomiu. W zawodzie nauczyciela pracuje od 1981 roku. Przygotowuje młodzież do egzaminów Cambridge oraz pomaga uczniom dyslektycznym i towarzyszy im w pokonywaniu trudności w nauce języka angielskiego. Jest uczestnikiem i wykładowcą licznych konferencji i szkoleń w…

Rusycystka z pierwszym stopniem specjalizacji zawodowej, anglistka, absolwentka Akademii Metodyka PASE, przez 15 lat metodyk w szkole językowej w Radomiu. W zawodzie nauczyciela pracuje od 1981 roku. Przygotowuje młodzież do egzaminów Cambridge oraz pomaga uczniom dyslektycznym i towarzyszy im w pokonywaniu trudności w nauce języka angielskiego. Jest uczestnikiem i wykładowcą licznych konferencji i szkoleń w zakresie dysleksji rozwojowej i nauczania polisensorycznego. Autorka filmów szkoleniowych o dysleksji dostępnych na stronach Pearson.

Edukacja włączająca – wczoraj, dziś i jutro

Edukacja włączająca, rozumiana jako podejście w procesie kształcenia i wychowania podkreśla, że każde dziecko jest ważne i ma prawo do nauki w szkole- szkole równych szans.

Jednakże pandemia sparaliżowała cały system kształcenia a edukacja włączająca stała się, na pewien czas, edukacją wykluczającą. Ci najbardziej potrzebujący zostali pozostawieni sami sobie, bez pomocy.

Żadna forma edukacji: zdalna, onlinowa, stacjonarna czy hybrydowa  nie usprawiedliwia odstąpienia od przynależnych dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi praw. Dlatego, w mojej prezentacji nie tylko je przypomnę, ale postaram się pokazać inne, alternatywne formy realizacji zadań przyjaznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Będzie o indywidualizacji procesu nauczania, o budowaniu dobrych relacji z rodzicami, o tym, co zrobić by zdalne nauczanie nie przerodziło się w homeschooling Moim przesłaniem jest pokazać, że szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może być lepszą szkołą dla wszystkich.

Zapraszam

Barbara Skrok