Barbara Skrok

Barbara Skrok

Barbara Skrok

Rusycystka z pierwszym stopniem specjalizacji zawodowej, anglistka, absolwentka Akademii Metodyka PASE, przez 15 lat metodyk w szkole językowej w Radomiu. W zawodzie nauczyciela pracuje od 1981 roku. Przygotowuje młodzież do egzaminów Cambridge oraz pomaga uczniom dyslektycznym i towarzyszy im w pokonywaniu trudności w nauce języka angielskiego. Jest uczestnikiem i wykładowcą licznych konferencji i szkoleń w…

Rusycystka z pierwszym stopniem specjalizacji zawodowej, anglistka, absolwentka Akademii Metodyka PASE, przez 15 lat metodyk w szkole językowej w Radomiu. W zawodzie nauczyciela pracuje od 1981 roku. Przygotowuje młodzież do egzaminów Cambridge oraz pomaga uczniom dyslektycznym i towarzyszy im w pokonywaniu trudności w nauce języka angielskiego. Jest uczestnikiem i wykładowcą licznych konferencji i szkoleń w zakresie dysleksji rozwojowej i nauczania polisensorycznego. Autorka filmów szkoleniowych o dysleksji dostępnych na stronach Pearson.

Thank you generation Z – czyli o tym, jak pokolenie Z uczyniło edukację językową ciekawszą

Jakie jest współczesne młode pokolenie? To pokolenie, które więcej czasu spędza ze smartfonami niż z rówieśnikami, które nie zna świata bez Internetu, komputera, tableta , czy innych elektronicznych gadżetów, to pokolenie, które potrafi równolegle funkcjonować zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym.

Nowa generacja „zetowiczów” pozwoliła zmienić podejście do edukacji. Do lamusa odstawiona została kreda i tablica na rzecz ciekawych technik i strategii. Gry, testy typu Kahoot!, interaktywne filmy, prezentacje, projekty, escape roomy – o tym będzie mowa w mojej prezentacji. Porozmawiamy o padletach, odwróconych lekcjach a nawet dyskusjach wg kapeluszy de Bono. A wszystko po to by skutecznie nauczać języków obcych nowe pokolenie współczesnych młodych. Zapraszam!