Edyta Salamończyk

Edyta Salamończyk

Edyta Salamończyk

Magister filologii angielskiej i hiszpańskiej, nauczyciel  dyplomowanym, otrzymała nagrodę finalisty konkursu Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2017. Przez 14 lat z pasją uczyła  języka angielskiego głównie  w szkole podstawowej, a także  gimnazjum  i szkole średniej.  Pracowała również w szkole policealnej i liceum dla dorosłych oraz w prywatnej szkole językowej, oprócz tego prowadziła kurs językowy dla Kadry…

Magister filologii angielskiej i hiszpańskiej, nauczyciel  dyplomowanym, otrzymała nagrodę finalisty konkursu Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2017. Przez 14 lat z pasją uczyła  języka angielskiego głównie  w szkole podstawowej, a także  gimnazjum  i szkole średniej.  Pracowała również w szkole policealnej i liceum dla dorosłych oraz w prywatnej szkole językowej, oprócz tego prowadziła kurs językowy dla Kadry Oświatowej. Od roku jest nauczycielem  języka angielskiego i hiszpańskiego w I LO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie. Naucza metodą eklektyczną z zastosowaniem Evidence- Based Teaching i podejściem humanistycznym.  Interesuje się dobrymi praktykami z różnych systemów edukacyjnych. Pogłębia swoją refleksję nad nauczaniem poprzez nieustannie doskonalenie swojego  warsztatu pracy biorąc udział w licznych szkoleniach w Polsce, Hiszpanii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Uwielbia łączyć metodykę nauczania z psychologią. Jej pasją są podróże, a marzeniem otworzenie autorskiej szkoły językowej.

Nowa dieta cud…, tylko, czy działa…? Skuteczne i sprawdzone techniki nauczania na lekcjach języka obcego

W mojej prezentacji przedstawię techniki dobrze znane nauczycielom, które nie wymagają wielkich przygotowań, a skutecznie pozwalają nauczyć na wszystkich etapach edukacyjnych.  Przypomnę też aspekty takie jak emocje ucznia, wyznaczenie celu nauki, aktywowanie dotychczasowej wiedzy ucznia, właściwie udzielona pochwała, organizacja lekcji, brak rywalizacji między uczniami i autonomia ucznia, które są kluczowe w procesie nauczania i motywowania uczniów.