dr hab. Piotr Plichta

Piotr Plichta

dr hab. Piotr Plichta

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Autor i współautor około 90 artykułów i rozdziałów w monografiach. Autor książek: „Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej” (Wyd. A. Marszałek, Toruń 2017) i „Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych” (Atut, Wrocław 2015). Współautor programu program IMPACT…

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Autor i współautor około 90 artykułów i rozdziałów w monografiach. Autor książek: „Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej” (Wyd. A. Marszałek, Toruń 2017) i „Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych” (Atut, Wrocław 2015). Współautor programu program IMPACT – Interdyscyplinarnego Modelu Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej. Uczestnik krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych oraz towarzystw naukowych. Reprezentant Polski w międzynarodowych sieciach naukowych (COST IS 0801 “Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings”, COST 1210 „Appearance Matters: Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance”,COST: CA16207 „European Network for Problematic Usage of the Internet” a od 2019 w akcji COST CA18115 „Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level”).

ZET, czyli o Złudzeniach, Edukacji i Technologiach

Chciałbym Państwa zaprosić do refleksji nad potencjalnymi złudzeniami, które mogą mieć miejsce, gdy myśli się o roli technologii (szczególnie cyfrowej) we współczesnej edukacji. Dobrze, że jesteśmy zainteresowani rozpoznawaniem potrzeb uczniów w konkretnych czasach, kontekstach (vide: „Pokolenie Z”). Trzeba mieć równocześnie dużo pokory wobec ryzyka złudzenia jednorodności grupy pokoleniowej. Podejmę temat rozpoznawania wybranych wyzwań związanych z edukacją medialną (np. tworzeniu się tzw. baniek informacyjnych, higienie cyfrowej). Porozmawiamy także o tym, czy i jakie mamy instrumenty do wspierania młodych ludzi w złożonej, zapośredniczonej mediami, rzeczywistości współczesnego świata.