Tomasz Paciorkowski

Tomasz Paciorkowski

Tomasz Paciorkowski

Tomasz Paciorkowski jest doktorantem na Wydziale Anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje także jako nauczyciel języka angielskiego jako obcego zarówno w szkole językowej, jak i prowadząc zajęcia w firmach i na uczelni. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na nauczycielach nienatywnych i ideologii faworyzującej native speakerów. Brał udział w konferencjach naukowych takich jak…

Tomasz Paciorkowski jest doktorantem na Wydziale Anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje także jako nauczyciel języka angielskiego jako obcego zarówno w szkole językowej, jak i prowadząc zajęcia w firmach i na uczelni. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na nauczycielach nienatywnych i ideologii faworyzującej native speakerów. Brał udział w konferencjach naukowych takich jak TESOL 2020 Virtual Conference; Crossing Boundries in Language Teaching 2019 w Belfascie I Language Policy Forum 2018 w Sheffield. Był także aktywnym wolontariuszem i uczestniczył w dwóch konferencjach poświęconych zagadnieniom związanym ze świadomością społeczną i wolontariatem, tj. Greenheart Global Leaders Conference w Waszyngtonie, Dystrykt Kolumbii w 2014 i 2016.

Some teachers are more equal than others – Polish teachers of English in private language schools

The dramatic change of the role of English in Poland since the fall of Communism has been unprecedented and brought an increased demand for English language teachers in its wake. It is estimated that around 80% of all English language teachers worldwide are non-native speakers, with this percentage certainly being higher for Poland. Unfortunately, a vast amount of research shows that non-native speaker teachers are oftentimes treated as deficient versions of their native-speaking counterparts. Such discrimination persists despite the fact that non-native speaker teachers have been proved to be just as effective as native speaker ones. This presentation will report on some of the more interesting results from a mixed-methods study conducted to provide insight into the situation of Polish teachers of English on the foreign language teaching market in Poland. It will also embark on attempting to initiate a debate concerning the quality and future of the English language teaching in Poland.