Anna Olewińska-Byliniak

Anna Olewińska-Byliniak

Anna Olewińska-Byliniak

Italianistka, obecnie głównie nauczycielka i lektorka języka angielskiego. Absolwentka studiów filologicznych i pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS na kierunku Praktyczna Psychologia Motywacji. Egzaminatorka uczniów z edukacji domowej, koordynatorka projektu We Are The Champions związanego z certyfikacją językową w podwarszawskich szkołach im. Z. i J. Moraczewskich. Od wielu lat współpracująca z Polskim…

Italianistka, obecnie głównie nauczycielka i lektorka języka angielskiego. Absolwentka studiów filologicznych i pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS na kierunku Praktyczna Psychologia Motywacji. Egzaminatorka uczniów z edukacji domowej, koordynatorka projektu We Are The Champions związanego z certyfikacją językową w podwarszawskich szkołach im. Z. i J. Moraczewskich. Od wielu lat współpracująca z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE (organizacja, promocja i szkolenia). Prowadzi formy szkoleniowe dotyczące oceniania i motywowania uczniów oraz w zakresie komunikacji marketingowej. Jest współautorką szkolenia dotyczącego komunikacji w edukacji. Oprócz zgłębiania metodyki nauczania języków obcych oraz wykorzystywania nowych technologii w procesie dydaktycznym, w centrum jej zainteresowań znajduje się efektywna komunikacja oparta na empatii, kształcenie postawy asertywnej oraz holistyczne podejście do procesu edukacyjnego, również w zakresie kompetencji XXI wieku.

Wróciliśmy – i co teraz?

Po przymusowym zamknięciu wróciliśmy do szkolnych ławek – bogatsi o nowe doświadczenia, z warsztatem rozszerzonym o narzędzia i rozwiązania, które wykorzystywaliśmy w nauczaniu zdalnym. Okazało się, że niektóre narzędzia znakomicie spełniają funkcję edukacyjną, i właściwie szkoda byłoby z nich zrezygnować. Jak nie stracić tego, co udało się wypracować? Jak urozmaicić off-line, jakie rozwiązania zrobiły furorę online i w jaki sposób możemy odkryć je na nowo w klasie, jednocześnie mając świadomość tego, że możemy lada moment wrócić do trybu zdalnego? Jak podtrzymać edukacyjną augmented reality? I przede wszystkim – jak pomóc uczniom w wykształceniu samodzielności i wesprzeć ich w braniu odpowiedzialności za swoją edukację?