Anna Olewińska-Byliniak

Anna Olewińska-Byliniak

Anna Olewińska-Byliniak

Italianistka, obecnie głównie nauczycielka i lektorka języka angielskiego. Absolwentka studiów filologicznych i pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS na kierunku Praktyczna Psychologia Motywacji. Egzaminatorka uczniów z edukacji domowej, koordynatorka projektu We Are The Champions związanego z certyfikacją językową w podwarszawskich szkołach im. Z. i J. Moraczewskich. Od wielu lat współpracująca z Polskim…

Italianistka, obecnie głównie nauczycielka i lektorka języka angielskiego. Absolwentka studiów filologicznych i pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS na kierunku Praktyczna Psychologia Motywacji. Egzaminatorka uczniów z edukacji domowej, koordynatorka projektu We Are The Champions związanego z certyfikacją językową w podwarszawskich szkołach im. Z. i J. Moraczewskich. Od wielu lat współpracująca z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE (organizacja, promocja i szkolenia). Prowadzi formy szkoleniowe dotyczące oceniania i motywowania uczniów oraz w zakresie komunikacji marketingowej. Jest współautorką szkolenia dotyczącego komunikacji w edukacji. Oprócz zgłębiania metodyki nauczania języków obcych oraz wykorzystywania nowych technologii w procesie dydaktycznym, w centrum jej zainteresowań znajduje się efektywna komunikacja oparta na empatii, kształcenie postawy asertywnej oraz holistyczne podejście do procesu edukacyjnego, również w zakresie kompetencji XXI wieku.

Drobnym krokiem do dużego celu – świadomie i skutecznie

Od wielu lat słyszymy, jak ważne dla naszego życia są cele. Ale czy potrafimy dobrze je określać, a co więcej – czy potrafimy skutecznie do nich dążyć? W trakcie sesji sprawdzimy, czy wyobrażanie sobie czerwonego paska na świadectwie przybliża nas do osiągnięcia celu, dowiemy się też, jak poprawnie formułować cele tak, by były dla nas źródłem energii, i przede wszystkim – jak cele i praca z nawykami mogą pomóc uczniom w wykształceniu samodzielności i wesprzeć ich w braniu odpowiedzialności za swoją edukację.