Katarzyna Morena

Katarzyna Morena

Katarzyna Morena

Pracuję jako nauczycielka języka angielskiego od ponad 15 lat. Moi studenci to osoby dorosłe, silnie zorientowane na karierę zawodową, jest wśród nich duża grupa obcokrajowców. Ukończyłam filologię angielską Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmowałam się lękiem poznawczym, zwłaszcza jękiem językowym (foreign language anxiety) wśród osób posługujących się językiem angielskim w kontekście pracy zawodowej. Obecnie kończę doktorat na…

Pracuję jako nauczycielka języka angielskiego od ponad 15 lat. Moi studenci to osoby dorosłe, silnie zorientowane na karierę zawodową, jest wśród nich duża grupa obcokrajowców. Ukończyłam filologię angielską Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmowałam się lękiem poznawczym, zwłaszcza jękiem językowym (foreign language anxiety) wśród osób posługujących się językiem angielskim w kontekście pracy zawodowej. Obecnie kończę doktorat na Uniwersytecie Pedagogicznym dotyczący motywacji do nauki języków obcych wśród nauczycieli akademickich. Moje zainteresowania pedagogiczno-naukowe dotyczą motywacji, autonomii oraz stosowania nowych technologii w nauczaniu języków obcych.