dr Katarzyna Małecka-Kujunxhiu

dr Katarzyna Małecka-Kujunxhiu

dr Katarzyna Małecka-Kujunxhiu

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Warszawski), anglistką oraz romanistką, nauczycielem z 15-letnim doświadczeniem w nauczaniu wszystkich grup wiekowych. Wiem, jak ważne jest, żeby Uczący się swobodnie komunikowali się w języku obcym, i jak ogromne jest to jednocześnie wyzwanie dla nauczyciela. Dlatego też pracuję w oparciu o sprawdzone metody, oparte na badaniach naukowych…

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Warszawski), anglistką oraz romanistką, nauczycielem z 15-letnim doświadczeniem w nauczaniu wszystkich grup wiekowych.

Wiem, jak ważne jest, żeby Uczący się swobodnie komunikowali się w języku obcym, i jak ogromne jest to jednocześnie wyzwanie dla nauczyciela. Dlatego też pracuję w oparciu o sprawdzone metody, oparte na badaniach naukowych z zakresu neurolingwistyki. Stale poszerzam swoją wiedzę poprzez fachową literaturę, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz szkoleniach krajowych i zagranicznych.

Interakcja na lekcji języka obcego w perspektywie neurolingwistycznej

Badania nad komunikacją ustną w języku obcym pozwoliły na wyodrębnienie czynników sprzyjających rozwijaniu sprawności mówienia. Jednym z nich  jest interakcja w klasie języka obcego. Jakie są zatem warunki, aby interakcję móc uznać za skuteczną? Jakie miejsce zajmuje interakcja w porównaniu z językiem nauczyciela zaadaptowanym do potrzeb uczniów ? Jak wygląda interakcja z punktu widzenia ucznia oraz w stosunku do narzuconego na lekcji zadania?

Podczas mojego wystąpienia pokażę, w jaki sposób sprawić, aby interakcja była nieodłącznym elementem naszych zajęć, wykorzystując do tego celu najnowsze osiągnięcia z zakresu neurolingwistyki. Zaproponuję gamę ćwiczeń gotowych do zastosowania na Państwa zajęciach, które pozwolą skuteczne rozwijać komunikację ustną na lekcji języka obcego.