Andrzej Lasota

Andrzej Lasota

Andrzej Lasota

Magister Andrzej Lasota, doktorant na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Filologii Angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego, metodyk i glottodydaktyk zajmujący się nauczaniem języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i polityki oświatowej oraz nauczania języka polskiego jako obcego, współautor podręczników do nauki języka angielskiego przygotowujących do egzaminu maturalnego, egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej….

Magister Andrzej Lasota, doktorant na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Filologii Angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego, metodyk i glottodydaktyk zajmujący się nauczaniem języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i polityki oświatowej oraz nauczania języka polskiego jako obcego, współautor podręczników do nauki języka angielskiego przygotowujących do egzaminu maturalnego, egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Autor programów nauczania języków obcych nowożytnych, były ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od ponad 18 lat czynny nauczyciel języka angielskiego, od 16 lat wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia metodyczne z nauczycielami, a także lektoraty ze studentami cywilnymi oraz wojskowymi. W Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni pełnił funkcję asystentaKierownika Studium Języków Obcych lektora języka angielskiego oraz polskiego jako obcego, autora i administratora platformy e-learningowej stworzonej dla kursantów przygotowujących się do egzaminu resortowego NATO STANAG 6001 na poziomie 2. Egzaminator egzaminu certyfikującego znajomość języka polskiego jako obcego. W pracy zawodowej wykorzystuje liczne cyfrowe rozwiązania, autorskie programy oraz różnorodne materiały dydaktyczne z dziedziny specjalistycznego języka angielskiego.

Cyfrowa rozwiązania dla (nie)cyfrowych lektorów chilli jak to robimy w AMW

W krótkiej prezentacji chciałbym przedstawić TOP 9 najczęściej używanych od lat aplikacji mobilnych używanych podczas prowadzenia lektoratów z języka angielskiego i polskiego jako obcego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Opowiem również o autorskiej platformie bilearningowej skonstruowanej na potrzeby prowadzenia intensywnych kursów języka angielskiego militarnego wg norm NATO STANAG 6001.