Magdalena Kaźmierkiewicz

Magdalena Kaźmierkiewicz

Magdalena Kaźmierkiewicz

IATEFL

Metodyk nauczania języków obcych w szkole językowej Sokrates. Od ponad 10 lat uczy również języka angielskiego. Za najistotniejszą część swojego życia zawodowego uważa towarzyszenie drugiemu człowiekowi w rozwoju, dlatego stworzyła autorskie, trójstopniowe podejście do informacji zwrotnej po hospitacjach zajęć (pre- feedback, feedback i jeszcze raz feedback). Jej pasją jest tworzenie programów szkoleniowych;  była odpowiedzialna za…