Bożena Janiszewska

Bożena Janiszewska

Bożena Janiszewska

Magister psycholog z dużym stażem pracy. Wykładowca wyższych uczelni, współpracownik ośrodków szkoleń i ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracownik Poradni Psychologicznych dla Dzieci i Młodzieży (badania psychologiczne, konsultacje, współpraca z rodzicami). Autorka publikacji książkowych i wielu artykułów dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Specjalizuje się w psychologii rozwojowej i klinicznej, wykłada psychologię społeczną. Z jej metod badań dojrzałości…

Magister psycholog z dużym stażem pracy. Wykładowca wyższych uczelni, współpracownik ośrodków szkoleń i ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracownik Poradni Psychologicznych dla Dzieci i Młodzieży (badania psychologiczne, konsultacje, współpraca z rodzicami). Autorka publikacji książkowych i wielu artykułów dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Specjalizuje się w psychologii rozwojowej i klinicznej, wykłada psychologię społeczną. Z jej metod badań dojrzałości szkolnej korzysta wielu nauczycieli z całej Polski.

Kompetencje społeczno-emocjonalne jako motywy w kształceniu językowym

Niezwykle ważne w kształceniu językowym są kompetencje społeczno-emocjonalne. Język służy do porozumiewania się, dzięki mowie nie tylko zdobywamy wiedzę, ale także poznajemy dorobek kulturowy, zwyczaje społeczne, historię danego kraju. Jeśli doceniamy przeżycia emocjonalne podczas poznawania i uczenia się języka, jeśli znamy rolę motywacji, jej prawidłowości w procesie uczenia się i jako nauczyciele będziemy to wykorzystywać, to zaangażowanie uczniów, pozytywny stan emocjonalny, przeżywanie – radość z poznawania będzie skutkować znajomością języka. Taka radość jest jednocześnie motywem do uczenia się i skutecznego porozumiewania się z innymi.