Katarzyna Janda

Katarzyna Janda

Katarzyna Janda

Doświadczony wykładowca uczelni wyższej, nauczanie języka specjalistycznego, ze szczególnym zamiłowaniem do Business English. Autorka podręcznika do nauki języka specjalistycznego „Angielski biznesowy w ćwiczeniach gramatycznych”, wyd.Preston. Z zamiłowania tłumaczka tekstów ogólnych i specjalistycznych. Prezenterka na konferencjach dla nauczycieli (IATEFL, PASE, Pearson) oraz trenerka w ramach programu Erasmus+, Lizbona, Portugalia.  Właścicielka szkoły językowej, specjalizującej się w nauczaniu osób dorosłych….

Doświadczony wykładowca uczelni wyższej, nauczanie języka specjalistycznego, ze szczególnym zamiłowaniem do Business English. Autorka podręcznika do nauki języka specjalistycznego „Angielski biznesowy w ćwiczeniach gramatycznych”, wyd.Preston. Z zamiłowania tłumaczka tekstów ogólnych i specjalistycznych. Prezenterka na konferencjach dla nauczycieli (IATEFL, PASE, Pearson) oraz trenerka w ramach programu Erasmus+, Lizbona, Portugalia.  Właścicielka szkoły językowej, specjalizującej się w nauczaniu osób dorosłych. Pasjonatka rozwoju osobistego, chętnie podejmująca wyzwania.

An experienced English teacher in higher education specializing in ESP; teacher trainer; translator; language school owner; presenter/ conference speaker; examiner ; book author (“Business English in grammar exercises”, Preston Publishing).
Passionate about teaching Business English, with a special interest in translation; keen to develop own skills; not afraid to take up a challenge

Do presentation skills matter when it comes to communication?

The focus of the presentation is the importance of teaching presentation skills to students across the board. In today’s world soft skills matter a lot in the job market not only right at the start but also when pursuing a carrier. In the world of cutting-edge technology and development of online tools, it becomes increasingly important to be able to communicate own image in the proper and effective way. Not only should we bear in mind that presentation skills will determine our carrier path, but also they will be crucial when projecting a desired brand image. Therefore, it is educators’ responsibility today to give a lot of attention to teaching presentation skills to students of all ages. How to teach them effectively? This presentation won’t leave the question unanswered.

Głównym tematem niniejszej prezentacji jest zwrócenie uwagi na fakt, jak istotne jest powszechne nauczanie umiejętności prezentacji. W dzisiejszym świecie, umiejętności “miękkie” odgrywają ogromną rolę na rynku pracy, nie tylko na początku ścieżki zawodowej, ale również w czasie jej trwania. W świecie postępu technologicznego i rozwoju narzędzi online, coraz bardziej istotna staje się umiejętność komunikowania własnego wizerunku w skuteczny i odpowiedni sposób. Powinniśmy pamiętać, że umiejętność prezentacji wpłynie na przebieg naszej kariery zawodowej, ale również będzie miała wpływ na kreowanie pożądanego wizerunku marki. Stąd, osoby zajmujące się edukacja powinny przyjąć na siebie odpowiedzialność nauczania umiejętności prezentacji uczniów w każdym wieku. Jak uczyć ich skutecznie? Niniejsza prezentacja nie pozostawi tego pytania bez odpowiedzi.