Inga Mączka

Inga Mączka

Inga Mączka

Inga Mączka jest Milenialsem, wychowywała się z Pokoleniem Z, a obecnie pracuje z Pokoleniem Alfa. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Pedagogicznego oraz Nauczania Języków Obcych. Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dziećmi zdobyła jako wychowawca anglojęzyczny na obozach językowych oraz pracując w przedszkolu. Ocenie pracuje w szkole podstawowej. Różnice w pokoleniach i charakteryzujące je trendy…

Inga Mączka jest Milenialsem, wychowywała się z Pokoleniem Z, a obecnie pracuje z Pokoleniem Alfa. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Pedagogicznego oraz Nauczania Języków Obcych. Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dziećmi zdobyła jako wychowawca anglojęzyczny na obozach językowych oraz pracując w przedszkolu. Ocenie pracuje w szkole podstawowej. Różnice w pokoleniach i charakteryzujące je trendy oraz tendencje zachowań pokazują nam dynamikę rozwoju życia. Czym różni się pokolenie Z od pozostałych? Czy mamy wspólne punkty? Jak się komunikować? Zapraszam serdecznie Państwa na moją sesję, podczas której przybliżę Pokolenie Z i spróbujemy się z nim zaprzyjaźnić ‐ najlepiej cyfrowo.

Gen Z ‐ pierwsze pokolenie digital natives

Podczas swojego wystąpienia chciałabym przybliżyć kim są osoby z Pokolenia Z ‐ jacy są i jak oraz gdzie się z nimi komunikować. Co je wyróżnia? Pokolenie urodzone między 1996‐2012 stanowi 21% światowej populacji w wieku produkcyjnym. Obecnie Generacja Z jest większa niż millenialni ‐ i to oni chcą i będą zmieniać świat. Na rynek pracy i zakupowy wkracza zupełnie nowe pokolenie, które nie wyobraża sobie życia bez Internetu, szybkiego dostępu do informacji ze świata osiągnęli mistrzostwo bilokacji zarówno offline i online. Ci młodzi ludzie zostali wychowani w przeznaczeniu, że mogą wszystko ‐ sky is the limit.
Uczestnicy po mojej sesji:
1. Będą wiedzieli jak skutecznie porozumieć się z Generacją Z ‐ Social Media ‐ Facebook, YouTube, Instagram, Twitter
2. Poznają obecne trendy Gen Z
3. Dowiedzą się jak myśleć cyfrowo ‐ w zadaniach i działaniach
4. Poznają język komunikacji Gen Z