Katarzyna Gala

Katarzyna Gala

Katarzyna Gala

Doświadczony nauczyciel, lektor w łódzkich szkołach językowych, metodyk nauczania języków obcych w Baby English Center w Łodzi, egzaminator i weryfikator OKE, tutor oraz etnolog. Aktualnie studiuje psychologię. Jej doświadczenie obejmuje m.in. długoletnią współpracę w charakterze nauczyciela języka angielskiego z państwowym przedszkolem, państwową szkołą podstawową oraz współpracę z wieloma łódzkimi szkołami językowymi w charakterze metodyka i…