dr Anna Pałczyńska

dr Anna Pałczyńska

dr Anna Pałczyńska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel dyplomowany języka angielskiego w ZSP w Kleszczowie, adiunkt w AHE w Łodzi, egzaminator OKE, autorka książki “Cultural Equivalence in Polish and German Dubbing” oraz artykułów o tematyce translatorskiej i metodycznej, ambasadorka BookWidgets, obecnie jej główne zainteresowanie to TIK w edukacji zdalnej. Jak aktywizować podczas nauczania…

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel dyplomowany języka angielskiego w ZSP w Kleszczowie, adiunkt w AHE w Łodzi, egzaminator OKE, autorka książki “Cultural Equivalence in Polish and German Dubbing” oraz artykułów o tematyce translatorskiej i metodycznej, ambasadorka BookWidgets, obecnie jej główne zainteresowanie to TIK w edukacji zdalnej.

Jak aktywizować podczas nauczania zdalnego i stacjonarnego?

Bezczynność na lekcji zdaje się być jednym z największych demotywatorów. Uczeń bierny niewiele wynosi z lekcji. W nauczaniu zdalnym mamy możliwość wykorzystania wielu wirtualnych narzędzi, by zmotywować uczniów do wkładania wysiłku w zdobywanie wiedzy i rozwijanie kompetencji społecznych, większość tych narzędzi można wykorzystać również w nauczaniu stacjonarnym. Przesunięcie aktywności z nauczyciela na ucznia ma wiele korzyści. Podczas mojego wystąpienia chciałabym zaprezentować wirtualne narzędzia nauczania, które aktywizują uczniów sprawiając, że nauka staje się efektywna oraz przyjemna. Pokażę możliwości przeprowadzenia burzy mózgów przy użyciu aplikacji mentimeter, coggle, answergarden, tricider. Wspomnę o możliwości wprowadzania elementów grywalizacji przy zastosowaniu Kahoot! Blooket, Quizziz, skribblio, lyricstraining. Przedstawię możliwości tworzenia interaktywnych ćwiczeń w narzędziach BookWidgets, wizer.me, krzyżówka.net, wordwall, learningapps. Na koniec pokażę ciekawe sposoby tworzenia zestawów stymulujących tworzenie wypowiedzi ustnych przy użyciu genially, wheeldecide, jamboard. Pokażę ciekawe wykorzystanie wirtualnych tablic typu padlet czy lino.it do ćwiczenia tworzenia wypowiedzi pisemnych. Na koniec wspomnę o stronach internetowych ułatwiających nauczania i uczenie się jak Ba Ba Dum, voscreen, Quick! Draw!, slideshare, busyteacher, supersimplelearning.
Moja sesja będzie stanowiła swoisty przegląd dostępnych w Internecie narzędzi do nauczania zdalnego i stacjonarnego mający na celu inspirację oraz zachętę do poszukiwania nowych sposobów nauczania. Serdecznie zapraszam nauczycieli i lektorów, którzy ciągle niepewnie czują się w kwestii wykorzystania narzędzi wirtualnych zarówno w nauczaniu zdalnym jak i wirtualnym.