Małgorzata Czaicka-Moryń

Małgorzata Czaicka-Moryń

Małgorzata Czaicka-Moryń

Małgorzata Czaicka-Moryń – lektorka i nauczycielka z wieloletnim stażem pracy, ukończyła filologię germańska na Uniwersytecie Wrocławskim oraz filologię angielską w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu.  Tematem pracy magisterskiej było wprowadzanie tekstów literackich na lekcjach języka niemieckiego jako metody poznawania kultury. Od 2007 roku Prezes Fundacji Freya, której jednym z głównych obszarów działalności jest edukacja międzykulturowa…

Małgorzata Czaicka-Moryń – lektorka i nauczycielka z wieloletnim stażem pracy, ukończyła filologię germańska na Uniwersytecie Wrocławskim oraz filologię angielską w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu.  Tematem pracy magisterskiej było wprowadzanie tekstów literackich na lekcjach języka niemieckiego jako metody poznawania kultury. Od 2007 roku Prezes Fundacji Freya, której jednym z głównych obszarów działalności jest edukacja międzykulturowa i międzynarodowa. Stworzyła projekt „COOLturalnie dookoła świata”, którego celem jest pogłębianie wiedzy uczniów o kulturze krajów na świecie w ramach zajęć szkolnych (projekt realizowany jest we współpracy ze szkołami). Liderka projektów skierowanych do klas przygotowawczych oraz klas, w których uczą się uczniowie z tłem migracyjnym we wrocławskich szkołach i instytucjach z nimi związanych.

COOLturalna lekcja, czyli jak zainteresować uczniów kulturą innych krajów podczas lekcji języka obcego.

Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej oraz kształcenie uczniów cudzoziemskich

Celem prezentacji jest dostarczenie praktycznych przykładów rozwijania kompetencji interkulturowych podczas lekcji języka obcego. Autorka poda definicję kompetencji międzykulturowych oraz przedstawi korzyści płynące z wykorzystania materiałów kulturoznawczych do budowania wrażliwości kulturowej uczniów i uczennic. Zostaną podane przykłady działań dydaktycznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych oraz  podkreślona ich rola w procesie wzmacniania motywacji do nauki języka obcego.  Autorka przedstawi również możliwości wykorzystania tekstów w języku nauczanym, a prezentującym kulturę obecnych w klasie uczniów obcojęzycznych, jako narzędzie kształtowania postawy otwartości i wrażliwości na obecność obcokrajowców w grupie. Zostaną zaprezentowane użyteczne rozwiązania mające na celu akwizycję jeżyka obcego z jednoczesnym wykorzystaniem go jako „lingua franca” budującego pomost pomiędzy uczniami w klasie.