dr Hanna Buławka-Burgard

dr Hanna Buławka-Burgard

dr Hanna Buławka-Burgard

Dr Hanna Buławka-Burgard prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji międzykulturowej w biznesie. Jej doświadczenie zawodowe łączy wiele dziedzin lingwistyki stosowanej, m.in. komunikację w biznesie, analizę mediów, public relations, język a płeć, kobiety i przywództwo oraz komunikację międzykulturową. Doktor Lingwistyki Stosowanej (Uniwersytet Birmingham) z jedenastoletnim doświadczeniem pracy za granicą (Wielka Brytania, Niemcy). Od 2017 prowadzi usługi szkoleniowo-konsultingowe…

Dr Hanna Buławka-Burgard prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji międzykulturowej w biznesie. Jej doświadczenie zawodowe łączy wiele dziedzin lingwistyki stosowanej, m.in. komunikację w biznesie, analizę mediów, public relations, język a płeć, kobiety i przywództwo oraz komunikację międzykulturową. Doktor Lingwistyki Stosowanej (Uniwersytet Birmingham) z jedenastoletnim doświadczeniem pracy za granicą (Wielka Brytania, Niemcy). Od 2017 prowadzi usługi szkoleniowo-konsultingowe o specjalizacji angielski w biznesie oraz komunikacja międzykulturowa. Członek stowarzyszeń IATEFL, BESIG oraz SIETAR, gdzie koordynuje projekt badawczy dotyczący stylu komunikacji Polaków w biznesie międzynarodowym.