Bartosz Brzoza

Bartosz Brzoza

Bartosz Brzoza

British Council

Konsultant edukacyjny British Council Poland, anglista, aktywny nauczyciel oraz egzaminator egzaminów międzynarodowych. Doktorant na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Laboratorium Języka i Komunikacji UAM. W badaniach skupia się na psycholingwistycznych aspektach dwujęzyczności oraz procesie rozumienia mowy języka obcego.

Konsultant edukacyjny British Council Poland, anglista, aktywny nauczyciel oraz egzaminator egzaminów międzynarodowych. Doktorant na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Laboratorium Języka i Komunikacji UAM. W badaniach skupia się na psycholingwistycznych aspektach dwujęzyczności oraz procesie rozumienia mowy języka obcego.