dr Mariola Bogucka

dr Mariola Bogucka

dr Mariola Bogucka

Adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki w Uniwersytecie Gdańskim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kształcenia i doskonalenia nauczycieli języka angielskiego, w tym w szczególności nauczycieli dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Jest autorką i współautorką wielu materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego dla dzieci, m.in. podręczników Your English ABC, Friends, English Adventure. Publikacje te są owocem praktycznych…

Adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki w Uniwersytecie Gdańskim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kształcenia i doskonalenia nauczycieli języka angielskiego, w tym w szczególności nauczycieli dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Jest autorką i współautorką wielu materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego dla dzieci, m.in. podręczników Your English ABC, FriendsEnglish Adventure. Publikacje te są owocem praktycznych doświadczeń i pasji, jaką jest dla niej nauczanie języka angielskiego. Prywatnie mama trójki dorosłych dzieci, które są najsurowszymi recenzentami jej pracy zawodowej.