dr Mariola Bogucka

dr Mariola Bogucka

dr Mariola Bogucka

Adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki w Uniwersytecie Gdańskim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kształcenia i doskonalenia nauczycieli języka angielskiego, w tym w szczególności nauczycieli dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Jest autorką i współautorką wielu materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego dla dzieci, m.in. podręczników Your English ABC, Friends, English Adventure. Publikacje te są owocem praktycznych…