Monika Bayer-Berry

Monika Bayer-Berry

Monika Bayer-Berry

Monika zajmuje się nauczaniem języka angielskiego od ponad 20 lat. Posiada dyplom Cambridge English DELTA, a także tytuł licencjata Kolegium Nauczania Języka Angielskiego oraz magistra Amerykanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2011-2019 Monika pracowała jako nauczyciel oraz koordynator ds. Ochrony Praw Dziecka w British Council Polska, gdzie była odpowiedzialna za audyty, szkolenia pracowników, rodziców oraz uczniów,…

Monika zajmuje się nauczaniem języka angielskiego od ponad 20 lat. Posiada dyplom Cambridge English DELTA, a także tytuł licencjata Kolegium Nauczania Języka Angielskiego oraz magistra Amerykanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 2011-2019 Monika pracowała jako nauczyciel oraz koordynator ds. Ochrony Praw Dziecka w British Council Polska, gdzie była odpowiedzialna za audyty, szkolenia pracowników, rodziców oraz uczniów, jak też pomoc w przypadkach naruszenia praw dziecka. W związku z pełnioną funkcją odbyła szereg szkoleń z zakresu Ochrony Praw Dziecka oraz posiada dyplom ukończenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Obecnie współpracuje z firmą szkoleniowo-konsultingową English Support gdzie jest odpowiedzialna za szkolenia, audyty oraz wsparcie pracowników placówek edukacyjnych z zakresu Ochrony Praw Dziecka.

Child Protection – dlaczego instytucje edukacyjne potrzebują wewnętrznych procedur?

Co to jest Child Protection i dlaczego każda instytucja edukacyjna powinna posiadać wewnętrzne procedury związane z Ochroną Praw Dziecka? Celem sesji jest przybliżenie zagadnień związanych z Child Protection z perspektywy nauczyciela oraz kadry zarządzającej szkołą lub szkołą językową. Przyjrzymy się działaniom profilaktycznym i interwencyjnym oraz procedurom, które należy wprowadzić podczas zajęć online.