Bartosz Prokop

Bartosz Prokop

Bartosz Prokop

British Council EnglishScore

Bartosz Prokop jest Country Managerem na Polskę w British Council EnglishScore (mobilny test i certyfikat z języka angielskiego dla środowiska pracy od British Council). Buduje relacje z uczelniami wyższymi, instytucjami rządowymi i pracodawcami na terenie kraju, umożliwiając im testowanie poziomu języka angielskiego studentów, kandydatów do pracy i pracowników i wyposażanie ich w uznawany na całym…

Bartosz Prokop jest Country Managerem na Polskę w British Council EnglishScore (mobilny test i certyfikat z języka angielskiego dla środowiska pracy od British Council).
Buduje relacje z uczelniami wyższymi, instytucjami rządowymi i pracodawcami na terenie kraju, umożliwiając im testowanie poziomu języka angielskiego studentów, kandydatów do pracy i pracowników i wyposażanie ich w uznawany na całym świecie certyfikat. Bartosz ma 13-letnie doświadczenie w nauczaniu i testowaniu języków i jest entuzjastą technologii w służbie edukacji.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w ocenie poziomu języka angielskiego w EnglishScore

Sesja pokaże w jaki sposób sztuczna inteligencja wprowadza innowacje w zakresie oceniania języka angielskiego dla uniwersytetów i szkół w British Council EnglishScore.

Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób uznany mobilny test języka angielskiego wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby zapewnić, rzetelność oceny i wiarygodność wyników. Sztuczna inteligencja w EnglishScore pozwala zapobiegać niesamodzielnej pracy, jak również pomaga oceniać umiejętności produktywne, takie jak mówienie i pisanie.