Anna Weiss

Anna Weiss

Anna Weiss

Filolog angielski i afrykanistka, entuzjastka stosowania nowych technologii (zwłaszcza mobilnych) w edukacji. Zafascynowana efektywnością nauki z materiałami audiowizualnymi. Uczyła języka angielskiego w szkołach każdego etapu edukacyjnego, obecnie pracuje w społecznej szkole podstawowej w Warszawie. Jest metodykiem nauczania języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem. Przez 15 lat związana z Wyższą Szkołą Pedagogiczną ZNP, gdzie wykładała metodykę nauczania…

Filolog angielski i afrykanistka, entuzjastka stosowania nowych technologii (zwłaszcza mobilnych) w edukacji. Zafascynowana efektywnością nauki z materiałami audiowizualnymi. Uczyła języka angielskiego w szkołach każdego etapu edukacyjnego, obecnie pracuje w społecznej szkole podstawowej w Warszawie. Jest metodykiem nauczania języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem. Przez 15 lat związana z Wyższą Szkołą Pedagogiczną ZNP, gdzie wykładała metodykę nauczania języka angielskiego. Obecnie uczestniczka studiów doktoranckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i wykładowczyni przedmiotów związanych z wykorzystaniem TIK w procesie kształcenia. Autorka, współautorka i uczestniczka projektów międzynarodowych (Comenius, Erasmus+, POWER) o tematyce związanej z TIK/ICT w edukacji, w tym dużego międzynarodowego projektu badawczo-wdrożeniowego MICOOL (Mobile Intercultural Cooperative Learning), Erasmus+, z udziałem m. in. Dublin City University oraz innych partnerów z Irlandii, Portugalii, Szwajcarii, Niemiec i Czarnogóry, obecnie zaś współtworzy i koordynuje kolejny międzynarodowy projekt badawczo-wdrożeniowy DALDIS (Erasmus+), którego celem jest stworzenie i przetestowanie nowoczesnej aplikacji do nauki języków oraz przedmiotów ścisłych, opartej na nauczaniu kształtującym. Miała okazję obserwować pracę uczniów z technologiami mobilnymi w różnych krajach, m.in. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Portugalii i Irlandii. Autorka publikacji z zakresu dydaktyki cyfrowej.

Inspiracja, rozwój i skuteczna nauka języka, czyli o niezwykłej mocy filmu w edukacji pokolenia Z

Nauka za pomocą filmów to ciekawa i skuteczna metoda pracy – na każdym przedmiocie. Nauka języka poprzez film może być jednak szczególnie efektywna: poznajemy zarówno narzędzie, jak i przekaz. Film rozwija wszechstronnie, może sprawić, że nasze lekcje staną się ważnym i niezwykłym doświadczeniem, zwłaszcza, gdy naszymi uczniami są przedstawiciele pokolenia Z. Dlaczego? Jak to zrobić? O tym opowiem w swoim wystąpieniu.