Anna Abramczyk

Anna Abramczyk

Anna Abramczyk

Nauczyciel dyplomowany z 21-letnim stażem nauczania języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej, doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, egzaminator, współpracuje z OKE we Wrocławiu.  Ekspert MEN do spraw awansu zawodowego. Autorka publikacji metodycznych dla nauczycieli języka niemieckiego. Doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Czy i jak zmiany w egzaminach kreują metodykę nauczania języka obcego? Każdy nauczyciel chciałby być…

Nauczyciel dyplomowany z 21-letnim stażem nauczania języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej, doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, egzaminator, współpracuje z OKE we Wrocławiu.  Ekspert MEN do spraw awansu zawodowego. Autorka publikacji metodycznych dla nauczycieli języka niemieckiego. Doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Czy i jak zmiany w egzaminach kreują metodykę nauczania języka obcego?

Każdy nauczyciel chciałby być zarówno efektywny jak i efektowny metodycznie. Czy wybór między tymi dwoma kategoriami jest konieczny?

Podczas spotkania oprócz nakreślenia kierunku zmian w egzaminach zewnętrznych z zakresu języka obcego nowożytnego, spróbujemy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy zapowiedziane zmiany w egzaminach zewnętrznych kreują dydaktykę nauczania języka obcego oraz jak mogą wpłynąć na atrakcyjność prowadzonych zajęć.

Uczestnicy otrzymają również kilka inspiracji, zapewniających efektowną efektywność nauczania.