dr Małgorzata Al-Khatib

dr Małgorzata Al-Khatib

dr Małgorzata Al-Khatib

Małgorzata Al-Khatib: dr nauk humanistycznych; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst – Freie Universität Berlin; adiunkt w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków w Obcych i Edukacji Europejskiej UW. Prowadzi zajęcia w zakresie technologii informacyjnej, nauczania wspomaganego komputerem oraz lektoratowe w zakresie dydaktyki języka…

Małgorzata Al-Khatib: dr nauk humanistycznych; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst – Freie Universität Berlin; adiunkt w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków w Obcych i Edukacji Europejskiej UW. Prowadzi zajęcia w zakresie technologii informacyjnej, nauczania wspomaganego komputerem oraz lektoratowe w zakresie dydaktyki języka arabskiego na różnych poziomach kształcenia i zaawansowania. Koordynator programów międzynarodowych w ramach LLP Erasmus: Crosscurricular Creativity (ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej),  Training European Teacher in a Global Perspective, Education and Democracy.

Efektywna komunikacja kluczem do dobrych relacji.

Wraz z rozwojem technologii zmienia się środowisko pracy ucznia, studenta czy  pracownika. W coraz większym stopniu uczymy się oraz pracujemy w rozproszeniu, co wymaga zastosowania skutecznych narzędzi do zarządzania zespołem, w tym efektywnej komunikacji. Skuteczna komunikacja wewnętrzna  zwiększa zaangażowanie oraz motywację grupy do wykonywania zadań. W wystąpieniu omówię wybrane narzędzia angażującej komunikacji wewnętrznej: wideo, screencasty, wideokonferencje, aplikacje mobilne, ankiety, podcasty oraz rozbudowane platformy edukacyjne. Umiejętne zastosowanie różnorodnych kanałów informacyjnych oszczędza czas nauczyciela oraz pozytywnie wpływa na wydajność zespołu.